Destinationsstatistik

Här hittar du statistik över trafikflödet till och från Swedavias flygplatser och olika destinationer.

I nedanstående tabeller finns uppgifter fördelade per kvartal och år för:

  • Totalt (ankommande + avresande) antal passagerare till och från flygplatser som ägs av Swedavia.
  • Avresande passagerare summerat på Swedavia-nivå.


Destinationsstatistik 2014 (xls, 316 Kb)

Destinationsstatistik 2013 (xls, 294 Kb)

Destinationsstatistik 2012 (xls, 717 Kb)

Destinationsstatistik 2011 (xls, 715 Kb)

Destinationsstatistik 2010 (xls, 787 Kb)