Fackliga organisationer

Swedavias fackliga organisationer.

För mer information om våra fackliga organisationer inom Swedavia AB kontakta gärna:

SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Lars Andersson, ordförande, 010-109 31 97, 070-894 10 72, lars.andersson@swedavia.se

Agne Lindbom, 010-109 10 72, 070-891 68 14, agne.lindbom@swedavia.se

ST

Robert Olsson, ordförande, 010-109 49 25, 070-303 49 26, robert.olsson@swedavia.se
Michael Siönäs, 010-109 10 71, 070-968 52 89, michael.sionas@swedavia.se

Ledarna

Daniele Gulino, ordförande, 010-109 00 46, 070-922 74 01, daniele.gulino@swedavia.se

SACO

Magnus Persson, tf ordförande, 010-109 01 02, magnus.persson@swedavia.se