Gå till innehåll

Arlanda lockar allt fler resenärer

2012-05-07, kl. 09:00

Stockholm Arlanda Airport lockar allt fler resenärer. Under april reste över 1,6 miljoner resenärer till eller från flygplatsen, en ökning med fem procent jämfört med samma månad 2011. Hittills i år har därmed 6 miljoner resenärer rest via flygplatsen. Av dessa har mer än 70 procent rest till eller ankommit från utrikes destinationer.

Under april månad reste 1,6 miljoner resenärer till eller från Stockholm Arlanda Airport. Det motsvarar en ökning med fem procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utrikes resenärer ökade med fem procent till 1,2 miljoner och antalet inrikes resenärer med fem procent till 400 000.

- Vi bygger nu ut och disponerar om flygplatsen så att den blir så attraktiv och effektiv som möjligt både för resenärer och flygbolag. Därmed säkerställer vi fortsatta utvecklingsmöjligheter och stärker regionens attraktionskraft, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Hittills i år har över sex miljoner resenärer rest via flygplatsen, en ökning med sju procent eller nära 400 000 resenärer. Mer än 70 procent av årets resenärer har rest till eller från utrikes destinationer vilket signalerar flygplatsens betydelse för Sveriges tillgänglighet. Antalet landningar i linjefart och charter vid flygplatsen har under samma period endast ökat med två procent vilket betyder väsentligt minskade utsläpp per resenär vid Stockholm Arlanda Airport.