Gå till innehåll

Arlandas taxisystem vinner ännu ett miljöpris

2011-02-17, kl. 14:04

Stockholm Arlanda Airport vann utmärkelsen ”Årets Miljöinitiativ” vid onsdagskvällens Grand Travel Award 2011 för sitt arbete med att minska koldioxidutsläppen från taxiresandet från flygplatsen. Genom att premiera bilar som kör på miljöbränsle har Arlanda minskat utsläppen med tusentals ton koldioxid sedan införandet i mars förra året.

– Idag står marktransporterna till och från flygplatsen för den största delen av flygplatsens totala koldioxidutsläpp. För att minska dessa utsläpp infördes ett framkallningssystem för taxibilar som premierar de bilar med minst utsläpp. Ju mindre koldioxidutsläpp bilen står för desto kortare tid behöver chauffören vänta. Systemet har redan haft en stor minskande effekt på utsläppen och därför är det naturligtvis väldigt kul att vi får ytterligare ett kvitto på att vårt system fungerar, säger Jan Lindqvist, informationschef på Stockholm Arlanda Airport, Swedavia.

Taxiframkallningssystemet på Arlanda är ett världsunikt system som med automatik ger de bilar med minst miljöpåverkan kortast väntetid. Bilarnas utsläpp beräknas enligt bilens registreringsbevis, men då nettoutsläppen är lägre med miljöbränsle räknas 65 procent av utsläppen bort vid etanoldrift och 85 procent vid biogasdrift i enlighet med Naturvårdsverkets utsläppsmodell.

– När en bil körs på ett miljöbränsle så släpps ingen ny koldioxid ut i atmosfären. Den koldioxid som släpps ut är samma mängd som bundits i bränslet medan grödorna till bränslet har vuxit. Därför måste man räkna bort denna koldioxid när man räknar på de totala utsläppen, fortsätter Jan Lindqvist.

För att säkerställa att de miljöbränsledrivna fordonen verkligen tankar miljöbränsle finns ett revisionssystem där det kontrolleras att bilarna tankas till minst 80 procent på uppgivet bränsle.

– Genom kontrollsystemet vet vi att bilarna verkligen använder det bränsle som uppgetts och kan därför beräkna utsläppsminskningen och ge de bästa miljöbilarna kortare väntetid. Detta har snabbat på processen att byta ut gammaldags bensindrivna taxibilar till mer moderna bilar som använder miljöbränslen, säger Jan Lindqvist.

Kriterierna för Årets Miljöinitiativ var att ett konkret miljöprojekt ska ha sjösatts eller tagit ordentlig fart och visat resultat under 2010. Miljöarbetet ska ha antingen ha lett till att göra det egna företaget/ organisationens verksamhet mer miljövänlig eller ska ha hjälpt företagets kunder att resa/agera mer miljövänligt i frågor som rör dess resande.

Juryns motivering:

Arlandas nya miljötaxikoncept prioriterar miljötaxibilar med de lägsta utsläppen av koldioxid vid framkörning genom ett avancerat IT-system. Andelen miljötaxi på flygplatsen har därför nästan fördubblats på ett halvår upp till 87 procent. Initiativet är klart pådrivande för utvecklingen och kan kopieras av många andra knutpunkter där taxibilar samlas. Att chansen ökar för alla taxiresenärer i Stockholm att åka med de miljövänliga taxibilarna är en bonus.

Taxiframkallningssystemet:

Den 23 mars 2010 genomförde Stockholm Arlanda Airport en förändring av taxiframkallningen för att premiera miljötaxibilar och minska antalet tomkörningar på flygplatsen. Omställningen genomfördes etappvis för att ge taxiåkarna tid att byta till miljövänliga bilar. Systemet har sedan införandet vunnit flera priser och utmärkelser och fått stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt som ett exempel på hur man med enkla medel kan ställa om verksamheten i en mer hållbar utveckling. Genom kontrollsystem och förbättrad tillgänglighet av miljöbränslen, bland annat genom öppnandet av Sveriges största biogasmack, har de nya reglerna dramatiskt ökat antalet miljöbilar på flygplatsen.

 Länk till miljöbästa bilar 2010 enligt organisationen Gröna Bilister: http://www.gronabilister.se/public/file.php?REF=2ba8698b79439589fdd2b0f7218d8b07&art=1239&FILE_ID=20100531233627_1_3.pdf