Gå till innehåll

Fler laddplatser på Stockholm Arlanda Airport

2013-02-20, kl. 10:00

Stockholm Arlanda Airports satsning på laddplatser för elbilar fortsätter. På lågprisparkeringen Beta har 20 laddstolpar satts upp. De sex laddstolparna på hämta/lämna-parkeringen utanför Terminal 5 utökas till totalt 12 stolpar. Nu erbjuds också tio nya laddplatser på Arlandas uppställningsplats för taxibilar, där taxibolagen är välkomna att kostnadsfritt ladda sina el-hybridsfordon.

Allt fler elbilsägare erbjuds möjlighet att ladda sina fordon på Stockholm Arlanda Airport. När man laddar sin elbil på Arlanda parkerar man för närvarande kostnadsfritt, vilket gör att besökarna sparar både energi och parkeringskostnader. Det gäller numera också taxi. Nu finns tio laddplatser på Arlandas så kallade taxiremote, det vill säga det område där taxibilarna står i väntan på att kallas fram till terminalerna.

-  Detta är ytterligare ett steg i vår ambition att ligga i framkant vad gäller miljösmarta parkeringar, som just nu dessutom är kostnadsfria för den miljömedvetne resenären, säger Johan Lindsten, chef för marktransporter på Stockholm Arlanda Airport.

Laddstolparna är ett led i flygplatsens arbete med att begränsa mängden koldioxidutsläpp. Miljöfordon premieras även på flygplatsens parkeringsplatser där de parkerar på de bästa platserna.

Flygplatsen har också utökat antalet platser med motorvärmare med 40 stycken på lågprisparkering Beta, vilket ger totalt 216 motorvärmarplatser. Detta eftersom kallstarter ökar både bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Utsläppen minskar med 50–80 procent under en resa på sex kilometer om motorvärmare har använts.

Sedan 2005 har miljötaxibilar haft en egen kö, framför den vanliga taxikön utanför flygplatsens terminaler. Från och med 1 juli 2011 tillåts bara miljötaxibilar trafikera Arlanda. Att taxibolag som trafikerar Arlanda har bytt ut sina bilar mot miljöbilar ger dessutom en positiv effekt i hela regionen.