Gå till innehåll

Nytt miljötillstånd möjliggör fortsatt utveckling av Stockholm Arlanda Airport

2014-11-21, kl. 11:45

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt meddelade idag ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Det nya tillståndet medger att dagens inflygningar i högtrafik till bana 3 kan fortsätta även efter 1 januari 2018 vilket möjliggör en fortsatt utveckling av flygplatsen. Swedavia planerar att investera 13 miljarder SEK för att uppgradera Stockholm Arlanda Airport.

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt meddelade idag ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport.

Det nya tillståndet medger att dagens inflygningar i högtrafik till bana 3 kan fortsätta även efter 1 januari 2018 vilket möjliggör en fortsatt utveckling av flygplatsen. Swedavia planerar att investera 13 miljarder SEK för att uppgradera Stockholm Arlanda Airport i linje med den förväntade tillväxten av resenärer vid flygplatsen.

- Det nya miljötillståndet möjliggör utvecklingen av Sveriges flygförbindelser. Fortsatta investeringar på Stockholm Arlanda Airport kan dock inte på egen hand möta upp mot Stockholms behov av flygförbindelser; men detta var ett viktigt första steg för att säkerställa sysselsättningsmöjligheter i hela Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

- Dagens besked gör det möjligt att möta den efterfrågan som finns redan idag. Samtidigt är kraven på oss att vara fortsatt ledande i miljöarbetet väldigt tydliga varför det nu är tillfälle att blicka framåt och på ett ansvarsfullt sätt utveckla flygplatsen i linje med Sveriges behov, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Avseende övriga överklagade villkor har Mark- och miljööverdomstolen bland annat fastställt att bullernivå 65 dB(A) ska gälla. Domstolen frångår därmed samhällets riktvärde om 70 dB(A) vilket kan påverka flygplatsens kapacitet negativt. Swedavia inleder nu ett arbete med att noggrant analysera domen i sin helhet liksom dess konsekvenser.

Osäkerheter kring Stockholms totala flygplatskapacitet kvarstår dock till följd av Stockholm Stads förslag att stänga Bromma Stockholm Airport. En stängning minskar Stockholms flygkapacitet i högtrafik med omkring 20 procent vilket skulle innebära bestående försämrade inrikesförbindelser, samt försämrade möjligheter för Stockholm Arlanda Airport att tillhandahålla utrikesförbindelser.