Gå till innehåll

Stockholm Arlanda än mer populärt

2012-02-07, kl. 09:00

Antalet resenärer vid Stockholm Arlanda Airport fortsätter att öka i antal. Under januari 2012 reste 1,4 miljoner resenärer via flygplatsen, det är sju procent fler jämfört med samma period föregående år. Framförallt är det inrikesflyget som ökar i popularitet med en ökning motsvarande 16 procent, jämfört med föregående år.

Under januari månad reste 1,4 miljoner resenärer till eller från Stockholm Arlanda Airport. Det motsvarar en ökning med sju procent jämfört med motsvarande period föregående år. Allt fler väljer att resa med flyg inrikes vilket minskar utsläppen av koldioxid per resenär, eftersom ökningen av antalet starter och landningar inte ökar i samma takt. Vid Stockholm Arlanda ökade inrikesflygandet med 16 procent samtidigt som antalet starter och landningar ökade med sex procent.

- Flygresandet fortsätter att öka. Det hänger samman dels med Sveriges tillväxt, dels med att flyget är tryggt, snabbt och pålitligt. Från Arlanda når man omkring 180 destinationer i Sverige, Europa och världen, och nu har bland annat två långväga destinationer tillkommit till vårt utbud, vilket ytterligare stärker tillgängligheten till och från Sverige , säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Även utrikestrafiken via Stockholm Arlanda ökade i popularitet under perioden, med en ökning om 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under januari reste därmed över en miljon resenärer mellan flygplatsen och någon av de tillgängliga utrikes destinationerna.

Ytterligare två interkontinentala direktdestinationer från Stockholm Arlanda tillkom under januari. Singapore Airlines, i samarbete med SAS, har beslutat att inleda flygningar mellan Stockholm och Singapore samt Thai Airways som har informerat om en direktförbindelse mellan Stockholm och Phuket.