Gå till innehåll

Swedavia välkomnar prövning av Arlandas miljötillstånd

2014-03-18, kl. 19:08

Mark- och miljööverdomstolen har idag beslutat att Stockholm Arlanda Airports nya miljötillstånd ska tas upp för prövning.

Den 27 november meddelade mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Det nya tillståndet kan komma att innebära begränsningar för flygplatsens utvecklingsmöjligheter. För att säkerställa Sveriges fortsatta möjligheter till nationellt och internationellt utbyte överklagade Swedavia tio av totalt 36 villkor i det nya tillståndet.

– Vi välkomnar dagens besked från Mark- och miljööverdomstolen, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Swedavia har överklagat det villkor som begränsar raka inflygningar över Upplands Väsby tätort från den 1 januari 2018. Utöver detta överklagar Swedavia även ett antal villkor om bullerisolering och flygvägar, där mark- och miljödomstolen satt strängare gränser än vad som gäller för flygbuller enligt de riktvärden som samhället satt upp.

– Utifrån hur trafiken ser ut idag innebär den begränsning som villkoret kan medföra att Arlandas kapacitet minskar med nästan 40 procent. Dessutom är det vår ambition att utveckla flygplatsen och stärka förbindelserna med omvärlden, vilket gör att konsekvenserna sannolikt skulle bli ännu större. Det här är en fråga som rör inte bara Arlanda, utan hela Sverige, säger Kjell-Åke Westin.