Miljörapportering

Miljörapport 2016 Stockholm Arlanda Airport - pdf, 5 Mb (nytt fönster)

Bilaga 1 Domar och beslut - pdf, 182 Kb (nytt fönster)

Bilaga 2 Tillståndsvillkor Stockholm Arlanda Airport - pdf, 725 Kb (nytt fönster)

Bilaga 3 Ansökningar, anmälningar och andra beslut - pdf, 100 Kb (nytt fönster)

Bilaga 4 Uppföljning av handlingsplan för reduktion av utsläpp av koldioxid - pdf, 50 Kb (nytt fönster)

Bilaga 5 Kemikalieförteckning - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

Bilaga 6 Grundvatten, Akviferen - pdf, 123 Kb (nytt fönster)