Den nya marknadsplatsen

Med 26 miljoner resenärer och 328 flyglinjer år 2018 är Stockholm Arlanda Airport redan idag Sveriges port mot världen och världens port mot Norden.

Det tillkommer hela tiden nya spännande destinationer som lockar nya
besökare och antalet resenärer förväntas stiga till 29 miljoner år 2023.

Swedavia är därför mitt uppe i att utveckla framtidens flygplats; fram till år 2025 investerar vi 30 miljarder kronor i Arlanda. Flygplatsens största terminal, Terminal 5, kommer att bidra till en helt ny upplevelse för både resenärer och hyresgäster.

När vi utvecklar framtidens Arlanda, ska vi göra det med minsta möjliga miljöpåverkan. All egen verksamhet på våra tio flygplatser kommer vara klimatneutral år 2020,

På rätt sätt för rätt målgrupp

På Swedavias flygplatser har antalet resenärer ökat med 50 procent sedan år 2010, vilket innebär enorma affärsmöjligheter om man gör saker på rätt sätt, för rätt målgrupp.

För millennials är resandet en naturlig del av vardagen, och de kommer redan om några år vara den största målgruppen på våra flygplatser. Av naturliga skäl måste både utbudet och hur det presenteras därför anpassas efter dem och kommande generationers behov. I högre utsträckning än någonsin efterfrågas det genuina, äkta och lokalt producerade.

Dagens och morgondagens resenärer efterfrågar unika produkter, presenter och upplevelser som kan bygga ens varumärke i sociala medier. Det är i allt detta som vi tillsammans med er vill särskilja Stockholm Arlanda Airport från andra flygplatser.

Vi vill göra det genom att erbjuda en nordisk upplevelse med ett spännande utbud, där alla olika delar samverkar och bildar en modern och variationsrik upplevelse. Vi har inte för avsikt att vara störst, men vi vill vara Nordens ledande flygplats både vad gäller utbud, service och hållbarhet.

Terminal people

En unik plats med unika nordiska upplevelser

Marknadsplatsen har med sina 11 000 väldisponerade kvadratmeter en design och fysisk miljö som tar fasta på det särpräglat nordiska, både i funktionella lösningar, materialval och uttryck.

På marknadsplatsen finns restauranger för alla smaker, med allt från fine dining och fast food till närproducerad mat. Tillsammans med ett stort utbud av butiker, service och showrooms med det bästa inom svenskt och internationellt mode och design, kan de här samsas på moderna och luftiga ytor.

Sinneszoner

Sammantaget skapar vi en dynamisk och välgenomtänkt marknadsplats med zoner som svarar mot olika sinnesstämningar och tempoväxlingar, för att alltid kunna möta resenärernas specifika energinivåer och behov.

Från väntan till förväntan

Marknadsplatsen i Terminal 5 ska erbjuda ett utbud unikt för Norden som resenärerna vill ha, där tiden omvandlas från väntan till förväntan.

Här kommer det finnas alternativ av hög kvalité som underlättar resenärernas vardag, vare sig det gäller ett snabbt mål mat eller shopping i sista minuten. Detta kommer uppnås genom ett stort fokus på lokala aktörer med ett gediget hållbarhetstänk. Genom oväntade och nytänkande samarbeten mellan aktörer inom de olika affärerna Retail, Food & Beverage och Reklam, skapar vi dessutom en helt platsunik upplevelse och atmosfär. 

Det finns goda förutsättningar för att ge resenärerna just sådana minnesvärda, oväntade och relationsbyggande upplevelser som de idag efterfrågar. Med enkla och prisvärda tjänster i en modern och levande marknadsplats, skapas en helhet med en enorm spännvidd som vi tillsammans kan ge resenärerna.

En helhet som underlättar för resenären när tiden är knapp och som dessutom stannar kvar långt efter att denne lämnat flygplatsen.

Stor hall på flygplatsen