Den nya marknadsplatsen

Stockholm Arlanda Airport är Sveriges port mot världen och
världens port mot Norden. 328 flyglinjer trafikerade Arlanda under 2018, och det tillkommer varje år nya spännande destinationer som möjliggör nya besökare.

Redan idag passerar 26 miljoner resenärer flygplatsen, och den siffran förväntas ha stigit till 29 miljoner år 2023. Swedavia är därför mitt uppe i att utveckla framtidens flygplats; vi kommer investera 29,1 miljarder kronor i Arlanda under perioden 2016–2025.

Flygplatsens största utrikesterminal, Terminal 5, kommer bidra till en helt ny upplevelse för både resenärer och hyresgäster. Utöver en helt ny central säkerhetskontroll och en ny pir, kommer den väsentligt utökade marknadsplatsen förändra och förhöja intrycket av hela flygplatsen. Av de 14,5 miljoner avresande passagerare som förväntas år 2023, kommer 90 % passera genom den nya säkerhetskontrollen i Terminal 5 och vidare in i den nya marknadsplatsen.

På rätt sätt för rätt målgrupp

Sedan år 2010 har antalet resenärer ökat med över 50% på Swedavias flygplatser, vilket innebär enorma affärsmöjligheter om man gör saker på rätt sätt, för rätt målgrupp.

För millennials är resandet en naturlig del av vardagen, och de kommer redan om några år vara den största målgruppen på våra flygplatser. Av naturliga skäl måste både utbudet och hur det presenteras därför anpassas efter dem och kommande generationers behov. I högre utsträckning än någonsin efterfrågas det genuina, äkta och lokalt producerade.

Dagens och morgondagens resenärer efterfrågar unika produkter, presenter och upplevelser som kan bygga ens varumärke i sociala medier. Det är i allt detta som vi tillsammans med er vill särskilja Stockholm Arlanda Airport från andra flygplatser.

Vi vill göra det genom att erbjuda en nordisk upplevelse med ett spännande utbud, där alla olika delar samverkar och bildar en modern och variationsrik upplevelse. Vi har inte för avsikt att vara störst, men vi vill vara Nordens ledande flygplats både vad gäller utbud, service och hållbarhet.

Terminal people
Airport vision

18 000 m på Terminal 5, Stockholm Arlanda Airport – en unik plats med unika nordiska upplevelser. När man kommer till Arlanda ska man direkt känna var man befinner sig. Norden är på många sätt en unik region som vi vill ta vara på och låta genomsyra hela vår flygplats.

Ny byggnad på flygplatsen

verandan inredning

Check in vision

De fysiska miljöerna andas särpräglad nordisk design i både funktionella lösningar, materialval och uttryck. Här ryms allt från restauranger med fine fast food och närproducerad mat, till butiker, service och showrooms som erbjuder det bästa inom svenskt och internationellt mode och design.

butik vision

Sinneszoner

Löv

Blå himmel och moln

tree

Vi skapar en dynamisk och välgenomtänkt marknadsplats med zoner som svarar mot olika sinnesstämningar och tempoväxlingar, för att alltid kunna möta resenärernas specifika energinivåer och behov.

Från väntan till förväntan

Marknadsplatsen i Terminal 5 ska erbjuda ett utbud unikt för Norden som resenärerna vill ha, där tiden omvandlas från väntan till förväntan.

Här kommer det finnas alternativ av hög kvalité som underlättar resenärernas vardag, vare sig det gäller ett snabbt mål mat eller shopping i sista minuten. Detta kommer uppnås genom ett stort fokus på lokala aktörer med ett gediget hållbarhetstänk. Genom oväntade och nytänkande samarbeten mellan aktörer inom de olika affärerna Retail, Food & Beverage och Reklam, skapar vi dessutom en helt platsunik upplevelse och atmosfär. 

Det finns goda förutsättningar för att ge resenärerna just sådana minnesvärda, oväntade och relationsbyggande upplevelser som de idag efterfrågar. Med enkla och prisvärda tjänster i en modern och levande marknadsplats, skapas en helhet med en enorm spännvidd som vi tillsammans kan ge resenärerna.

En helhet som underlättar för resenären när tiden är knapp och som dessutom stannar kvar långt efter att denne lämnat flygplatsen.

Stor hall på flygplatsen