Pågående arbeten på flygplatsen

Sprängningsarbeten påverkar vägen till Terminal 5 under perioden 11 november – 20 mars

Arlandaleden fram till Terminal 5 stängs tillfälligt en till tre gånger om dagen vardagar 11 november – 20 mars.
Karta sprängningsarbeten

Förhoppningen är att avstängningarna ska bli mindre än 2 minuter. Vi uppmanar dig som planerar att anlända till Terminal 5 med bil eller buss under dessa tidpunkter att vara ute i extra god tid då det kan bildas köer.

Datum för avstängningar
11 november - 18 december
7 januari - 20 mars

Tider för avstängningarna 
9.00, 11.30 och 14.30

Påverkan bil- och busstrafik
För bil- och busstrafiken beräknas det vara avstängt under mindre än 2 minuter, men då köer kan uppstå uppmanar vi samtliga som ska till Terminal 5 att ta extra god tid på sig i samband med ovan nämnda tidpunkter.

Påverkan gående
För gående kommer avstängningen vara något längre än för bilar och bussar då det måste säkerställas att ingen befinner sig på väg mellan flaggvakterna då sprängningar sker. Gående kommer därmed att stoppas före bil- och busstrafiken stängs av.

Ingen vägavstängning inför jul
Det kommer inte att ske några avstängningar under flygplatsens mest intensiva trafikperiod innan jul. De sista avstängningarna av Arlandaleden innan jul sker onsdagen den 18 december. Därefter återupptas avstängningarna av vägen igen efter nyår tisdagen den 7 januari.

Byggarbeten i parkeringshus P53

Parkeringshus P53 byggs på med ytterligare två våningar för att bibehålla kapaciteten under tiden om- och tillbyggnationen pågår i Terminal 5. Under byggtiden kan inte parkeringshusets nuvarande översta plan användas.

  • 13 januari–9 februari är plan 3 avstängt.
  • 10 februari–8 mars är hela parkeringshuset avstängt.

Arbetet beräknas vara klart i juni 2020.