På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Stockholm Arlanda Airport – ett svenskt riksintresse

Arlanda är Sveriges huvudflygplats för svensk inrikes- och utrikestrafik och är av ett så kallat riksintresse enligt miljöbalken. Detta innebär att ”flygplatsen skall skyddas från åtgärder som påtagligt kan hindra eller försvåra verksamhetens bedrivande och/eller utveckling.”

Riksintresseområdet, även benämnt influensområdet, omfattar hela flygplatsen inklusive de områden som idag störs eller som kan komma att störas av flygverksamheten, med en framförhållning på femtio år.

Det är inte Swedavia som bestämmer Arlandas riksintresseområde, det gör dels Trafikverket och dels Länsstyrelsen i Stockholms län. Men Swedavia lämnar underlag till dessa vad gäller bullerutbredning och behov av framtida banor. Swedavia bedömer att en fjärde bana kan komma att behövas omkring 2040. Den långsiktiga planeringen medför bland annat restriktioner för bostadsbebyggelse i området.

Bygglov

Konkret innebär riksintresseområdet att Swedavia granskar och yttrar sig över remisser som gäller detaljplaner och bygglov inom området, precis som alla andra intressenter som kan bli påverkade av ny bebyggelse. Det är bara kommunerna som har rätt att ge eller avslå bygglov. De är dock skyldiga att ta hänsyn till riksintresset, vilket alltså inriktas på att begränsa ny bebyggelse i existerande och framtida bullerexponerade områden.

Karta över Arlandas influensområde - pdf 1 Mb

Karta över influensområde