På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Så här väljs banor och inflygningsvägar

Hur och när Stockholm Arlanda Airports tre start- och landningsbanor används beror bland annat på vindriktningen, eftersom flygplan behöver både starta och landa i motvind. Flygtrafikledningen väljer också bana utifrån flygsäkerhet, trafikintensitet och trafikfördelning ur bullersynpunkt.

Skiss över Arlandas banorDen viktigaste faktorn för start och landningar är vindriktningen. Flygplan behöver både starta och landa i så lite medvind som möjligt. Om vindriktningen förändras markant gör också användningen av banor det. Vissa dagar kan det medföra ett flertal banbyten medan vid andra tillfällen, exempelvis när vädret är stabilt, kan samma mönster för bananvändning användas flera dagar i sträck.

På grund av de tre banornas riktningar kan bara två användas i taget. I dagsläget används alltid en av banorna för starter och en annan för landningar.

Förändringar av bananvändning

Förutom vindriktningen kan andra faktorer, av säkerhetsskäl, påverka valet av bana - till exempel mycket dåligt väder eller banunderhåll. Då kan det förekomma att Arlanda enbart använder sig av en av banorna för start och landningar.

Arlanda har också schemalagt underhåll av banorna, men det kan förekomma att någon bana stängs en kortare eller längre tid för underhållsarbete även utanför schemat.

  • Tisdagar, bana 2 stängd kl. 11.00–13.00
  • Onsdagar, bana 1 stängd kl. 11.00–13.00
  • Torsdagar, bana 3 stängd kl. 11.00–13.00

Förändringar i högtrafik

Även trafikintensiteten har viss betydelse för vilka banor som väljs. Bana 3 används framför allt under högtrafikperioderna, vilket innebär ungefär tiderna kl. 06:30-09:00 och kl. 16:00-19:00. Dessa tider är dock inte fasta, utan beror på trafikintensitet vid varje tillfälle.

Under högtrafikperioderna används även Bana 1 – Bana 1 och Bana 3 är parallellbanor. Under lågtrafik används i princip samma mönster för bananvändning som med det gamla tvåbanesystemet, det vill säga Bana 1 och Bana 2.

Kapacitet för framtiden

Idag är kapaciteten i genomsnitt 80 rörelser per timme. Kapaciteten ökas allt eftersom efterfrågan ökar och flygtrafikledningssystemen trimmas in. Så småningom kommer kapaciteten för hela flygplatsen vid normal drift att vara 90 rörelser per timme, alltså sammanlagt 90 starter eller landningar. I vissa vindriktningar kan nivåer på upp till 126 rörelser per timme nås. Detta kan av naturliga skäl inte användas som underlag för tidtabeller, men bidrar till att minska risken för förseningar.