På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Anflygning över Upplands Väsby tätort, bana 1

Miljöskyddslagen - villkor 6, kontroll 1

Överflygning av Upplands-Väsby tätort öster om förlängningen av bana 1 får inte ske vid inflygning till denna bana. Inga avvikelser från centrumlinjen med mer än +/- 10° får förekomma.

Utfall

oktober – december 2015
Under perioden har inga flygningar under 750 meters höjd förekommit. 15 flygplan har på över 750 meters höjd kommit för nära Upplands Väsby tätort under perioden; 5 på grund av tidig insväng, 5 på grund av förseningssväng på final, 1 har för snäv inkurs, 2 ligger marginellt utanför och 2 skjuter igenom på final.

juli - september 2015
Under perioden har inga flygningar under 750 meters höjd förekommit. 8 flygplan har på över 750 meters höjd kommit för nära Upplands Väsby tätort under perioden; 1 på grund av förseningssväng på final, 3 ligger marginellt utanför idealspår, 3 på grund av tidig insväng och 1 på grund av snäv inkurs.

apr - jun 2015
4 flygplan har kommit för nära Upplands Väsby tätort under perioden; 3 av säkerhetsskäl och 1 på grund av sent banbyte. Ytterligare 38 flygplan har varit marginellt nära Upplands Väsby tätort under perioden, dock över 750 meters höjd.

jan - mar 2015
35 st flygplan har kommit för nära Upplands Väsby tätort under perioden. 33 st över 750 meters höjd, två under 750 meters höjd men berört tätorten marginellt.

okt - dec 2014
42 st flygplan har kommit för nära Upplands Väsby tätort under perioden, samtliga på över 750 meters höjd.

jul - sep 2014
11 flygplan har kommit för nära Upplands Väsby tätort under perioden på grund av åskmoln. 6 av säkerhetsskäl, 2 på grund av sent banbyte, 1 mätflygplan och 2 som väjde för åskmoln. Ytterligare 55 flygplan har varit marginellt nära Upplands Väsby tätort under perioden, dock över 750 meters höjd.

apr - jun 2014
13 flygplan har kommit för nära Upplands Väsby tätort under perioden; 11 av säkerhetsskäl och 2 på grund av sent banbyte. Ytterligare 64 flygplan har varit marginellt nära Upplands Väsby tätort under perioden, dock över 750 meters höjd.

jan - mar 2014
34 st flygplan har kommit för nära Upplands Väsby tätort under perioden, samtliga på över 750 meters höjd.

oktober - december 2013
Ett flygplan har kommit in för lågt över tätorten på grund av ett sent banbyte. Ytterligare 23 st flygplan har kommit för nära Upplands Väsby tätort under perioden, samtliga på över 750 meters höjd..

juni - september 2013
3 flygplan har flugit under 750 meter över Upplands Väsby. 2 av dessa har avvikit på grund av åskmoln. 1 har gjort en så kallad go-around. Ytterligare 60 flygplan har kommit för nära Upplands Väsby tätort under perioden, samtliga på över 750 meters höjd.

mars - maj 2013
46 flygplan har kommit för nära Upplands Väsby tätort under perioden, samtliga på över 750 meters höjd.

december 2012 - februari 2013
1 flygplan har kommit för nära Upplands Väsby tätort på under 750 meters höjd, efter en s k förseningssväng. 42 flygplan har kommit för nära Upplands Väsby tätort men över 750 meters höjd, under perioden.

september - november 2012
0 (ackumulerat antal sedan januari 2012: 10)

september - november 2012
16 flygplan, samtliga på över 750 meters höjd, har kommit för nära Upplands Väsby tätort under perioden.

juni - augusti 2012
1 landande flyg har gjort förseningssväng och överflugit Väsbys västligaste delar marginellt.

mars - maj 2012
2 flygplan har inför landning flugit för långt österut. 1 av dessa har utfört en förseningssväng och 1 har flugit enligt visuella flygregler (VFR).

december 2011 - februari 2012
0 flygplan har inför landning flugit för långt österut.

september - november 2011
0 flygplan har inför landning flugit för långt österut.

juni - augusti 2011
4 flygplan har inför landning flugit för långt österut. 3 av dessa har utfört förseningssvängar och 1 har flugit för långt österut på grund av åskmoln.

mars - maj 2011
1 flygplan har inför landning flugit för långt österut, av oklar anledning. Swedavia ska utreda orsaken.

december 2010 - februari 2011
0 flygplan har inför landning flugit för långt österut.

september - november 2010
0 flygplan har inför landning flugit för långt österut.

juni - augusti 2010
3 flygplan har inför landning flugit för långt österut, på grund av åskmoln.

mars - maj 2010
1 flygplan har inför landning flugit för långt österut, på grund av en för tidig insvängning av flygtrafiktjänsten. Dessutom har det under perioden förekommit 2 avvikelser med anledning av mätflygningar.