På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Användning av bana 1

Miljöskyddslagen - villkor 5, kontroll 1

Flygplan av typen YAK 40. Mellan kl 22 och 07 får inte så kallade kapitel 2-flyg tyngre än 9 ton använda bana 1. Undantag: extrema vindförhållanden, banarbeten eller av säkerhetsskäl. Kapitel 2-flyg över 34 ton är inte tillåtna alls genom ett EU-direktiv. Swedavia kontrollerar alltså flyg mellan 9 och 34 ton.

Utfall

oktober – december 2015

0 st.

juli - september 2015
0 st.

apr - jun 2015
0 st.

jan - mar 2015
0 st.

okt - dec 2014
0 st.

jul - sep 2014
0 st.

apr - jun 2014
0 st.

jan - mar 2014
0 st.

oktober - december 2013
0 st.

juni - september 2013
0 st.

mars - maj 2013
0 st.

december 2012 - februari 2013
0 st.

september - november 2012
0 st.

juni - augusti 2012
0 st.

mars - maj 2012
0 st.

december 2011 - februari 2012
0 st.

september - november 2011
0 st.

juni - augusti 2011
0 st.

mars - maj 2011
0 st.

december 2010 - februari 2011
0 st.

september - november 2010
0 st.

juni - augusti 2010
Under perioden har tre rörelser med flygplanstypen Learjet förekommit. Planet väger under 34 ton och det är osäkert om typen tillhör Kapitel 2 eller ej.

mars - maj 2010
Under perioden har tre villkorsbrott förekommit. Anledningen till dessa är oklar och flygplatsen gör en undersökning.