På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Starter över Märsta och övriga tätorter

Miljöskyddslagen - villkor 2, kontroll 2

Propellerflygplan behöver inte starta inom spridningsområdena mellan kl 07 och 22. Den maximala ljudnivån vid start får dock inte överstiga 70 dB (A) över tätort, vilket främst kan beröra tätorten Märsta. Swedavia kontrollerar därför starter på lägre höjd än 1000 m över Märsta som inte flyger inom ovan beskrivna spridningsområden.  

Utfall

oktober – december 2015
1 flygplan har flugit för lågt över Märsta under perioden; felaktigt spår som inte fullt ut kan säkerställas

juli - september 2015
14 flygplan har flugit för lågt över Märsta under perioden; 3 på grund av banavstängning bana 1 och 11 på grund av att de väjt för åskmoln.

april - juni 2015
Inga flygningar har legat för lågt över tätort.

jan - mar 2015
0 flygningar har legat för lågt över tätort.

okt - dec 2014
5 flygplan har flugit för lågt över Märsta under perioden, på grund av att de väjt för åskmoln.

jul - sep 2014
58 flygplan har flugit för lågt över Märsta under perioden, på grund av att de väjt för åskmoln.

apr - jun 2014
1 flygning har legat för lågt över tätort, på grund av sen start.

jan - mar 2014
0 flygningar har legat för lågt över tätort.

oktober - december 2013
En flygning med otillåten flygplanstyp har under kvartalet överflugit Märsta tätort.

juni - september 2013
0 flygningar har legat för lågt över tätort.

mars - maj 2013
0 flygningar har legat för lågt över tätort.

december 2012 - februari 2013
Ingen (0 ) flygning har legat för lågt över tätort.

september - november 2012
Ingen (0) flygning har legat för lågt över tätort.

juni - augusti 2012
Inget (0) flygplan har flugit för lågt över Märsta.

mars - maj 2012
Under perioden har 12 flygplan flugit för lågt över Märsta efter start, på grund av att de väjt för åskmoln.

december 2011 - februari 2012
2 startande flygplan av otillåten typ har överflugit Märsta på grund av felaktig klarering från flygtrafikledningen.

september - november 2011
13 startande flygplan har flugit för lågt över Märsta, på grund av att de väjt för åskmoln.

juni - augusti 2011
2 startande flygplan av otillåten typ har överflugit Märsta på grund av felaktig klarering från flygtrafikledningen.

mars - maj 2011
1 startande flygplan har flugit för lågt över Märsta på grund av ett misstag från flygtrafikledningen.

december 2010 - februari 2011
Inget (0) flygplan har flugit för lågt över Märsta.

september - november 2010
5 startande flygplan har flugit för lågt över Märsta, på grund av att de väjt för åskmoln.

juni - augusti 2010
Under perioden har 22 flygplan överflugit Märsta efter start, på grund av att de väjt för åskmoln.

mars - maj 2010
Den 20 april har 17 startande flygplan gått in över Märsta tätort, på grund av vulkanaskmoln söder om flygplatsen. Den 29 maj har två startande flygplan gått in över Märsta på grund av åskmoln.