På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Genomförda grannmöten

Grannmöten som Arlanda genomfört sedan april 2003.

2014

140109 Möte LEADER – Levande landsbygd i Sigtuna
140124 Möte Destination Sigtuna samt Arlanda Handelskammare
140305 Möte LEADER – Levande landsbygd i Sigtuna
140306 Möte Lunda hembygdsförening
140325 Relationsdagen i Uppsala
140326 Möte med bullerföreningarna i Upplands Väsby & Sollentuna
140401 Besök av Stockholms Landstings miljöavdelning
140402 Möte LEADER – Levande landsbygd i Sigtuna
140513 Möte med Rosersbergs villaförening
140523 Möte Arlandakommunerna
140601-02 Deltagande Hagmarkens Dag, Droppsta
140603 Besök av Knivsta Kommunstyrelse
140610 Besök av Sollentunas Kommunstyrelse
140623 Möte LEADER – Levande landsbygd i Sigtuna
140906 Landsbygdsmässa på Wenngarn
141007-09 Miljötillståndsförhandlingarna
141016 Partnerdag Sigtuna
141020 Möte LEADER – Levande landsbygd i Sigtuna
141023-24 Skördedagarna på Arlanda
141114 Möte med Arlandakommunerna

2013

130307 Informationsmöte Lunda hembygdsförening
130423 Besök från moderaterna i Sigtuna
130516 Möte Rosersbergs villaförening
130530 Möte med bullerföreningarna i Upplands Väsby & Sollentuna
130613 Besök i Skånela
130918 Workshop Arlandakommunerna, Upplands Väsby
130920 Möte Destination Sigtuna samt Sigtuna Näringsliv
131021 Partnerdag Sigtuna
131119 Besök från Mälardalsrådet

2012

120210 Studiebesök på Skalmsta gård, Skånela
120321 Möte Skånela sockenförening
120419 Möte landsbygdsrådet Skånela
120423 Möte Täby kommun
120425 Besök från moderaterna i Sigtuna
120511 Event om flygvägar (Green Connection)
120612 Besök från Upplands Väsby miljönämnd
120705 Studiebesök på Lejdens gård, Lunda
120827 Besök från Upplands Väsby Rotaryförening
120915 Öppet Hus Arlanda
120922 Besök från Lunda hembygdsförening
121009 Möte Rosersbergs villaförening
121015 Möte med bullerföreningarna i Upplands Väsby & Sollentuna
121022 Besök från folkpartiet i Sigtuna
121124 Besök från moderaterna i Upplands Väsby

2011

110308 Möte Sigtuna kommunstyrelse
110328 Möte Upplands Väsby kommunstyrelse
110330 Informationsmöte Sollentuna (Rotebro)
110414 Informationsmöte Lunda hembygdsförening
110510 Möte med bullerföreningarna i Upplands Väsby & Sollentuna
110630 Studiebesök vid Halmsjön med Lunda hembygdsförening
110831 Möte Norrtälje kommunstyrelse
110908 Informationsmöte Airport City och Sigtuna kommun
111206 Möte med Rosersbergs villaförening (mötesanteckningar - pdf, nytt fönster)

2010

100407 Möte med Rosersbergs villaförening
100426 Samråd med Vallentuna kommun
100520 Informationsmöte Lunda och Vidbo hembygdsföreningar
100908 Möte Täby kommunstyrelse
100918 Besök från Markims hembygdsförening
101111 Samråd med Halmsjö-grannar, Sigtuna kommun, länsstyrelser och Naturvårdsverket

2009

090115 Besök i Lunda
090122 Samråd med allmänheten
090310 Informationsmöte Husby-Långhundra
090331 Besök i Vidbo
090331 Informationsmöte Sollentuna (Rotebro)
090420 Samråd med Knivsta kommun
090422 Samråd/möte med bullerföreningarna i Upplands Väsby & Sollentuna
090505 Samråd med Rosersbergs villaförening
090506 Samråd med Sollentuna kommun
090508 Samråd med Sigtuna kommun
090510 Samråd med Upplands Väsby kommun
090511 Samråd med Vallentuna kommun
090825 Samråd med Järfälla kommun
090902 Samråd med Upplands Bro kommun
090928 Samråd med Håbo kommun
090930 Besök från Länsstyrelsen i Stockholm
091024 Sollentuna Kommunmässa
091102 Besök i Norrsunda
091208 Möte Skånela sockenförening
091211 Samråd med Sigtuna kommun

2008

080123 Möte Upplands Väsby kommunstyrelse
080313 Informationsmöte Rosersberg
080328 Möte Vidbo aktionsgrupp och Vägverket
080401 Informationsmöte Sollentuna (Rotebro)
080512 Möte med bullerföreningarna i Upplands Väsby & Sollentuna
081006 Möte Vidbo Aktionsgrupp
081128 Besök från Länsstyrelsen i Stockholm
081203 Samråd med länsstyrelserna i Sthlm och Uppsala samt grannkommuner
081204 Samråd med Arlanda-företagen

2007

070130 Informationsmöte Knivsta kommunstyrelse
070205 Informationsmöte Upplands Väsby kommunstyrelse
070206 Informationsmöte Sigtuna kommunstyrelse
070324 Öppet hus på fraktområdet för grannar
070418 Informationsmöte Sollentuna kommunstyrelse
070423 Informationsmöte Vallentuna kommunstyrelse
070502 Informationsmöte Upplands Bro kommunstyrelse
070530 Möte Skånela sockenförening
071126 Möte Knivsta respektive Vallentuna kommuner
071129 Möte Vidbo Aktionsgrupp
071206 Möte Sigtuna kommun
071210 Möte Vallentuna kommunstyrelse

2006

060119 Besök i Lunda
060316 Besök i Lunda samt Skånela-hus (bullerisolering)
060502 Möte med bullerföreningarna i Upplands Väsby & Sollentuna
061012 Möte med bullerföreningarna i Upplands Väsby & Sollentuna
061207 Möte med bullerföreningarna i Upplands Väsby & Sollentuna

2005

050202 Grannbesök i Norrsunda, ”Bullerbyn”
050223 Offentligt informationsmöte Danderyd, Vallentuna m fl (Utveckling NordOst)
050315 Informationsmöte Husby-Långhundra
050512 Informationsmöte Rosersberg
050531 Möte Skånela sockenförening
050602 Besök från Vallentuna kommuns miljöchef m fl
050609 Möte med bullerföreningarna i Upplands Väsby & Sollentuna
050907 Grannbesök Lunda
051006 Möte med bullerföreningarna i Upplands Väsby & Sollentuna
051014 Grannbesök Vidbo
051026 Besök från Sollentuna moderater
051101 Informationsmöte Lunda
051124 Besök från Upplands Väsby moderater
051206 Möte Vidbo Aktionsgrupp
051216 Grannbesök ”Bullerbyn”

2004

040120 Informationsmöte med grannar om flygbuller och stenvändarprojekt
040208 Informationsmöte Husby-Långhundra
040416 Möte Bollstanäs villaförening
040510 Informationsmöte Knivsta kommunstyrelse
040526 Informationsmöte Sollentuna kommunstyrelse
040610 Informationsmöte med grannar om flygbuller och stenvändarprojekt
040918 Möte i Husby-Långhundra, Knivsta socialdemokrater
041014 Möte Skånela sockenförening
041110 Informationsmöte Rosersberg
041130 Möte med bullerföreningarna i Upplands Väsby & Sollentuna
041208 Möte Skånela sockenförening, uppföljning
041221 Samarbetsorgansmöte om Arlandas verksamhet och om stenvändarprojektet

2003

030324 Offentligt informationsmöte i Vallentuna
030325 Offentligt informationsmöte i Sigtuna
030327 Offentligt informationsmöte i Upplands Väsby
030403 Offentligt informationsmöte i Upplands Bro
030408 Offentligt informationsmöte i Knivsta
030516 Möte med fastighetsägare av Torsåkers gård, Upplands Väsby kommun
030908 Informationsmöte i Skånela
031112 Samarbetsorgansmöte om Arlandas verksamhet samt om länsstyrelsens beslut om att stoppa flygningar över Upplands Väsby