På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

50 miljoner till forskning om flygbuller

2014-04-06, kl. 16:06

Trafikverket satsar 50 miljoner kronor för att utveckla och införa ny teknik som kan bidra till att begränsa flygbuller över tätorter i närheten av flygplatser.

Trafikverket ska avsätta 5 miljoner kronor årligen under en tioårsperiod till forskning och framtagning av ny teknik som kan bidra till begränsning av flygbuller över tätorter i flygplatsers närhet.

– Att samhället nu med gemensamma krafter engagerar sig i att hitta lösningar för att minska bullerexponering från flyg är positivt för såväl flyget som boende kring flygplatser. Vår förhoppning är därmed att initiativet också ska leda till hållbara relationer mellan dessa parter, säger Lena Wennberg, miljöchef på Swedavia.

Satsningen är resultatet av en uppgörelse mellan fastighetsägare och staten med anledning av bullerstörningar från Stockholm Arlanda Airport.

– Trafikverkets målsättning är att detta ska ge en riktad effekt för kapaciteten på landets flygplatser. Tillgänglighet är ett viktigt konkurrensmedel för ett land som Sverige. Våra flygplatser är en avgörande del i vårt transportsystem, säger Rami Yones, enheten Långsiktig planering på Trafikverket