På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Arlandas naturvårdsområde nominerat till Svensk Pärla

2014-06-10, kl. 14:00

Arlandas naturvårdsområde Lejden har lyfts fram av Världsnaturfonden (WWF) som ett av Sveriges mest unika naturområden. Nu kan du rösta fram Lejden till årets Svenska Pärla!

Lejden är ett naturvårdsområde alldeles i närheten av Arlanda, som skapats av Swedavia i samarbete med arrendatorn, Sigtuna kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län och WWF.

Ängarna vid Lejden har betats sedan järnåldern och idag har floran inslag av flera rödlistade arter. Fältgentiana och Finnögontröst är två starkt hotade arter som finns vid Lejden. Det har visat sig att flera rödlistade arter gynnas av den skötsel och förvaltning som sker av naturmark i närheten av flygplatsområden.

Du kan rösta på Lejden – eller någon annan Pärla – på WWF:s webbplats: http://www.wwf.se/svenskaparlor/. WWF lovar å sin sida att göra allt för att påverka politiker och andra beslutsfattare att skydda våra gemensamma Svenska Pärlor.

Läs mer om Lejden på Arlandas webbplats

Läs mer om Lejden på Sigtuna kommuns webbplats

WWF har tagit fram tre naturområden i varje län som man anser är särskilt unika och samlat dessa på sin webbplats under vinjetten Svenska Pärlor. Dessa pärlor anses viktiga att bevara för naturupplevelser, arters fortlevnad och fortsatt biologisk mångfald.