På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Flygbuller och fetma

2014-05-13, kl. 09:31

En ny studie vid Karolinska Institutetvisar att långvarig exponering för flygbuller medför en ökad risk för stress, vilket i sin tur kan öka risken för fetma. Resultaten ska dock tolkas med försiktighet.

Män och kvinnor som bott nära Stockholm Arlanda flygplats under en tioårsperiod ökade mer i bukomfång än personer som inte utsatts för flygbuller, visar en ny studie från Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet.

Resultaten visar att personer som varit utsatta för flygbuller under studieperioden ökade mer i bukomfång än de som inte exponerats och att det handlar om en ökning motsvarande 1,5 cm för varje 5 dB-stegring av bullernivåerna. Inga statistiskt säkerställda samband fanns dock mellan flygbuller och BMI eller typ 2-diabetes.

– Vi anser, precis som forskarna själva, att resultaten ska tolkas med stor försiktighet. De bullerkurvor som använts som underlag är från 2002, och mycket har hänt sedan dess. Bland annat har antalet flyg på Arlanda minskat med nästan en tredjedel, och de äldre mer bullrande så kallade kapitel 2-flygplanen som ofta användes i början av 2000-talet är nu förbjudna. Dessutom har bullerberäkningsmetoden förbättrats, vilket innebär att bullerkurvan som forskarna använder skulle se annorlunda ut om man räknade om den med dagens metod, säger Lena Wennberg, miljöchef Swedavia.

Studien har publicerats i Environmental Health Perspectives och inkluderade mer än 5000 män och kvinnor från fem kommuner i Stockholms län, bland annat Sigtuna kommun. Deltagarna har följts under 8-10 år med upprepade enkäter och kliniska undersökningar. Nivåer av flygbuller (Lden) beräknades för samtliga adresser deltagarna bott på under studietiden utifrån radarspår av flygtrafiken runt Arlanda.

– Antalet boende vid Arlanda som är utsatta för höga nivåer av flygbuller har minskat med nästan 70 procent sedan 2002. Men för de mest utsatta har bullerisoleringsarbeten utförts i nästan tusen bostäder runt flygplatsen. Flygbranschen, däribland Swedavia, kommer naturligtvis att fortsätta göra allt för att flygets påverkan i form av buller ska minska ytterligare, säger Lena Wennberg.