På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Flygplatsgrannar tycker om Arlanda

2011-05-30, kl. 14:42

Det finns ett starkt stöd för Stockholm Arlanda Airport bland de som bor granne med flygplatsen. Drygt nio av tio säger att flygplatsen är viktig för sysselsättningen och regionens utveckling. Det visar en ny undersökning från företaget Markör där grannarna får tycka om Arlanda.

Swedavia har gjort en uppföljande undersökning om vilken relation de boende i Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun samt övrig närregion har till Arlanda. Liksom förra året skickade undersökningsföretaget Markör en enkät till ett representativt urval som bor 35 kilometer eller närmare från flygplatsen.

Åtta av tio trivs bra med sitt boende som granne till flygplatsen. Ännu fler anser att flygplatsen är viktig för jobben i regionen och för regionens utveckling. Sex av tio kan tänka sig att börja arbeta på Arlanda, och av de som redan arbetar på flygplatsen kan hela 97 procent rekommendera sin arbetsplats till vänner och bekanta. Det är en ökning med 11 procent jämfört med år 2008.

Men informationen till grannarna skulle kunna bli mycket bättre. Hälften av de tillfrågade anser att de får den information de behöver om flygplatsen och bara fyra av tio anser att flygplatsen är bra på att informera om förändringar. Av de som får tidningen Nya Arlanda tycker nästan nio av tio att tidningen informerar bra/mycket bra om vad som händer på flygplatsen, vilket är ett mycket gott betyg. Men bara 40 procent av de boende i Sigtuna och 60 procent av de boende i Upplands Väsby får Nya Arlanda. Detta trots att Swedavias ambition är att samtliga boende i dessa kommuner ska få tidningen.

– För oss är dialogen med grannarna väldigt viktig, och vi vill uppfattas som öppna och trovärdiga. Vi kommer nu att lägga mer resurser framför allt på att tidningen Nya Arlanda kommer ut oftare, och till fler, säger Jan Lindqvist, informationschef på Arlanda.

De öppna svaren visar på en variation av åsikter i de olika områdena. Men de främsta dragen är att boende i Sigtuna/Märsta önskar förbättrad kollektivtrafik och en minskad bullernivå och att de boende i Upplands Väsby vill ha mer information om flygvägar och en minskad bullernivå. De boende i övriga norra Stockholm/södra Uppsala önskar förbättrad kollektivtrafik till Arlanda.