På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Nya dammar planeras

2011-03-01, kl. 18:00

Swedavia planerar att bygga nya säsongslagringsdammar vid bana 3. För att få plats med dammarna kommer Halmsjöbäcken att flyttas och få ett nytt läge intill väg 273.

De nya dammarna kommer tillsammans med de befintliga dammarna och våtmarkerna i området att bilda Halmsjöbäckens dagvattenanläggning. Byggnationen innebär vattenverksamhet och förslaget ligger nu hos miljödomstolen för behandling.

Syftet med anläggningen är att hantera dagvatten från bana 3 och östra delen av bana 2. Vintertid är dagvattnet från banorna påverkat av kaliumformiat då kaliumformiat används för halkbekämpning av banorna. Kaliumformiat är lättnedbrytbart, men kan orsaka syrebrist om för stora mängder når sjöar och vattendrag.

Dagvatten från bana 1 och västra delen av bana 2 behandlas redan idag i motsvarande anläggning, Kättstabäckens dagvattenanläggning. Denna anläggning ligger väster om bana 1.