På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Positiv inställning till Arlanda

2012-01-03, kl. 15:24

En ny undersökning som Swedavia tagit fram visar att flygplatser överlag anses vara viktiga för Sveriges utveckling. Detta gäller Arlanda i synnerhet där 92 procent är av den meningen, jämfört med riksgenomsnittet på 85 procent.

På samma sätt finns ett stort stöd för flygplatsen då 86 procent av de tillfrågade anser att fördelarna med en flygplats i regionen överväger nackdelarna.

Samtidigt visar undersökningen att det finns en stor efterfrågan på mer information om hur flygplatsen arbetar med miljö- och klimatfrågor. Även om över hälften, 53 procent, anser att flygplatsen utmärker sig internationellt i och med sitt miljöarbete, finns många som efterfrågar mer information. Idag anger endast 30 procent att flygplatserna är bra på att informera om det miljöarbete som bedrivs. Även detta är dock långt över riksgenomsnittet på 21 procent.

- Vi har jobbat länge med att involvera närboende och andra i det arbete vi gör. Vi är inte i mål än men det är såklart glädjande att vi har ett högt förtroende bland de som bor och verkar i vår närhet, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Swedavia har nyligen bestämt att målet om nollutsläpp av koldioxid från egen verksamhet vid 2020 ska fullföljas fullt ut. Bland de tillfrågade anses arbetet med minskade koldioxidutsläpp vara av störst betydelse, 64 procent, följt av bulleråtgärder, 35 procent.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan 24 oktober – 20 november 2011 i form av telefonintervjuer med 4 406 personer över hela landet. Av de tillfrågade har hälften rest minst en gång från någon av Swedavias flygplatser och resterande har inte rest under de senaste 12 månaderna
.