På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Problem med banljussystemet utreds

2011-12-20, kl. 20:00

Fredagens problem med banljusen har utretts under helgen och kommer att utredas vidare. Problemet ledde till stora störningar i flygtrafiken.

Under förmiddagen den 16 december fanns indikationer på instabilitet i banljussystemet, vilket krävde en omedelbar uppdatering av programvaran. Uppdateringen av programvaran förvärrade problemen istället för att lösa dem och det hjälpte inte heller med en återgång till ursprunglig programvara.

Flygplatsen följde de rutiner som finns inom flygsäkerhetsområdet. Flygplatsen stängdes när det började skymma, det vill säga inga flygplan landade eller startade i mörker utan banljus. De siktförhållanden som rådde dagtid under fredagen låg inom ramen för vad som är tillåtet när det gäller starter och landningar utan banljus. Flygsäkerheten var aldrig hotad. Tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen hölls informerad under hela processen och under rådande situation agerade flygplatsen helt i enlighet med gällande regelverk.

En åtgärdsgrupp arbetade intensivt med problemet och kunde efter ett antal omstarter tända upp systemet manuellt sektion för sektion tills bana 1 och bana 2 var fullt fungerande. Efter ett stopp på cirka 60 minuter kunde klartecken ges till flygtrafiktjänsten (LFV) att trafiken kunde återupptas.

Under fredagskvällen skedde enskild uppdatering av programvaran bana för bana vilket resulterade i att full automatdrift kunde erhållas.

Händelsen ledde till stora förseningar i flygtrafiken samt inställda och omdirigerade flyg. Resenärer som fastnade på Arlanda erbjöds gratis WiFi samt bjöds på pepparkakor och dryck. Terminalerna blev välfyllda, men det rådde en lugn stämning bland resenärerna.