På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Utredning av flyg över Hässelby

2011-09-06, kl. 16:18

Stockholm Arlanda flygplats har under våren fått flera klagomål på överflygningar över Hässelby, inte minst nattetid och på låg höjd.  Flygmönstret över Hässelby har inte förändrats, men Swedavia tar dessa synpunkter på största allvar, och har utrett möjliga orsaker till störningarna.

Hässelby har främst överflygningar av flyg på väg till Arlandas bana 1 söderifrån(01L). Den nyligen utförda rapporten visar att antalet överflygningar över Hässelby just nattetid under juli 2011 har varit ovanligt många och att det beror dels på en ökning av flygtrafiken (+ 12 procent första halvåret 2011 jämfört med samma period 2010) och dels på mycket nordlig vind, vilket är ovanligt i juli.

Rapporten visar vidare att flyghöjden över Hässelby har varit likadan under åren 2003 till 2011. Arlanda-flyget ligger på mellan 750 meter och upp till 1 500 meters höjd, där majoriteten håller sig på mellan 1 200 meter och 1 500 meters höjd.

Ett sätt att minska bullret på marken och samtidigt minimera mängden utsläpp är att utföra gröna inflygningar. Det innebär inflygning från högsta höjd med kontinuerligt sjunk och minimalt gaspådrag. Flygplanen hålls på en högre höjd under längre tid än vid vanliga inflygningar. De gröna inflygningarna ligger alltid på minst 1 500 meters höjd över Hässelby. För att kunna utföra gröna inflygningar används en avancerad teknik som dessutom koncentrerar flyget mer i samma spår. Det blir färre som överflygs, men dessa kan uppleva att flyget kommer tätare.

Samtliga flygvägar är fastslagna i Arlandas miljötillstånd och våra miljövillkor följs noga upp av vår tillsynsmyndighet länsstyrelsen i Stockholms län.