På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Bansystem

Arlandas bansystem består av två typer av banor, nämligen

 • start- och landningsbanor, som också kallas för rullbanor och
 • taxibanor som är banor som förbinder rullbanorna med terminalområdet. Taxibanorna använder flygplanen när de ”taxar”, det vill säga kör från rullbanorna in till terminalerna och vice versa.

Bansystemet är länkat till ramper, uppställningsplatser och transportvägar för övrig fordonstrafik, exempelvis räddningstjänst- och snöröjningsfordon.

Tre start- och landningsbanor 

Arlanda har tre start- och landningsbanor: Bana 1, Bana 2 och Bana 3. Vid normal drift används två banor, en för landningar och en för starter.

 • Bana 1 (eller Bana 01L/19R): Arlandas huvudbana. Invigdes 1959. 10 respektive 190 graders kompassriktning, nord-sydlig riktning.
  3 300 meter lång, 45 meter bred.
 • Bana 2 (eller Bana 08/26): Klar 1958. 80 respektive 260 graders kompassriktning, öst-västlig riktning.
  2 500 meter lång, 45 meter bred.
 • Bana 3 (eller Bana 01R/19L): Invigdes 2003. 10 respektive 190 graders kompassriktning, nord-sydlig riktning.
  2 500 meter lång, 45 meter bred.

Bannamnen anger kompassriktning

De märkliga namnen på banorna anger kompassriktningen. Bana 1 och 3 heter båda 01/19, då de ligger i 010 graders riktning om du kommer söderifrån, 190 grader om du kommer norrifrån. L står för Left (vänster) R står för Right (höger). Bana 2 ligger i 080 graders/260 graders öst-västlig kompassriktning enligt samma system.

Bana 1 och 3 är parallella

De två parallella banorna, Bana 1 och Bana 3, har en separation på 2 300 meter. Avståndet mellan de parallella banorna gör att banorna kan användas oberoende av varandra.

 

Skiss över Arlandas banor