På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Snöröjning

Arlanda har god beredskap för snö. Flygplatsen är en av de bästa i världen på att röja snö. Flygtrafiken kan försenas av kraftigt snöfall, men Arlanda stänger aldrig på grund av snö.

Inför ett kraftigt snöfall samlas Arlandas snöråd, taktiskt trafikforum – där finns representanter från snöröjningen, flygplatsens operativa avdelning, flygtrafiktjänsten, SMHI, flygbolag, och marktjänstbolag. Berörda parter informeras om vilken mängd snö som väntas, eventuella konsekvenser och där bestäms vilka åtgärder som bör vidtas.

Arlanda har under vinterhalvåret ungefär 65 säsongsanställda snöröjare, så kallade snögubbar. Tillsammans med ordinarie personal bildar de en grupp om drygt 100 personer som jobbar med snöröjning.

Snöröjarna arbetar i sopgrupper. Speciella rutter är planerade för sopgruppen som röjer varje rutt med ett intervall på 35 till 45 minuter. Sopgruppen dirigeras via radio från flygtrafikledningstornet. Varje grupp består av tio PSB-maskiner som åker i bredd. PSB står för plog, sop och blås. PSB-maskinerna följs av en snöslunga. Vid behov åker sist en spridarbil som sprutar avisningsmedel på banorna.

Mellan sex och tio minuter tar det för sopgruppen av röja varje bana. När röjningen av banan är klar testas underlaget av en friktionsmätningsbil som mäter friktionsvärdet. Flygplatsen uppger friktionsvärdet, sedan är det piloten som bedömer om värdet är tillräckligt för landning. Det är friktionsvärdet som styr hur ofta en bana måste snöröjas och halkbekämpas.

Snöröjningstid för varje bana:

Bana 1: 6 minuter
Bana 2: 8 minuter
Bana 3: 8 minuter

Det snabbaste och mest effektiva sättet att hålla två banor i drift under snöfall är att kombinera Bana 1 och Bana 2, då dessa två banor ligger nära varandra.

Snösträngen som blir kvar efter PSB-maskinerna kan väga cirka 120 kilo per meter, därför har Arlanda en av världens största snöslungor.

Två centimeter snö på plattorna vid terminal innebär att cirka 1 200 lastbilslass lastas och körs till flygplatsens snötipp. Snötippen är belägen i södra delen av flygplatsen och rymmer cirka 200 000 kubikmeter snö.

Smältvattnet från snötippen samlas upp i dammar. Sedan transporteras vattnet i ledningar till reningsverk.

Banavisningsmedlet som används på Arlanda heter kaliumformiat och består av organiska myrsalter som bryts ner på ett naturligt sätt.