På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Väder

Flygtrafiken påverkas i hög grad av väder och vind. Arlanda har god beredskap för alla väder.

Flygplatsen har höjd beredskap för snö från oktober till mitten av april. Dålig sikt är inte något större problem sedan maj 2005 då Arlandas Bana 3 uppgraderades till CAT III och kan ta emot landande flygplan i mycket dålig sikt. Den väderkombination som Arlanda har svårast att klara är starka sidovindar, halka samt dålig sikt. Då införs restriktioner, det vill säga flygtrafiken begränsas då ett större avstånd införs mellan flygplanen och varje start och landning. Förseningar kan uppstå.

Avisning av flygplan

Avisning av flygplan sker vanligtvis vid utomhustemperaturer från +2 grader till –5 grader. Behovet av avisning styrs av luftfuktigheten. Flygplanet avisas på vingarna och ibland på flygplanskroppen. Piloten bestämmer var och hur planet ska avisas. Flygmekanikern kontrollerar sedan med handen att ytan är fri från isbeläggning.

Särskilda bilar används för avisning, dessa kallas elefanter. Glykol blandat med varmvatten sprutas på flygplanet. Processen tar några minuter, beroende på flygplanets storlek. När flygplanet lämnat gate, samlas glykolen in av en bil som suger upp spillet som hamnat på plattan. Glykolen renas sedan i särskilda glykoldammar.

Arlanda får väderprognoser av SMHI.         

LVP (Low Visibility Procedure) – vid dålig sikt

Vid dålig sikt råder LVP för fordonstrafiken på flygplatsen. Det innebär körförbud för alla fordon på fordonsvägar som korsar taxibanor. Taxibanor alternativt ramper får inte korsas när LVP råder. Flygledningstornet avgör när LVP ska införas.