På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Varningslarm

Arlanda har 218 500 starter och landningar per år. Antalet varningslarm ligger statistiskt sett runt 25 varje år. Flygplatsen skärper beredskapen vid minsta indikation på att landningen inte är normal.

Vanligtvis är det piloten som initierar varningslarm genom att kontakta flygtrafikledningstornet på flygplatsen. Flygledarna drar då varningslarm som innebär att räddningstjänsten och berörda parter på flygplatsen larmas. Flygplatsbrandkåren ställer sig i beredskap vid aktuell landningsbana.

Piloterna har som rutin att meddela felindikationer på flygplanet till flygtrafikledningen, vilket kan resultera i ett varningslarm. Bedömningen av läget görs utifrån en situationslista.

I situationslistan finns möjliga fel uppräknade och vilket beslut som bör tas. Alternativen är antingen att larma, det vill säga dra varningslarm, eller att låta befälhavaren avgöra, det vill säga det är upp till piloten att bestämma om varningslarm ska dras eller inte. När planet har landat utan anmärkning, lämnar räddningsledaren motbud.

Kommunal räddningstjänst samt flygplatsbrandkår åker på varningslarm. Sjukhus i regionen höjer beredskapen tills dess motbud lämnats.

Haverilarm

När något har inträffat med flygplanet, kallas det inträffade för haveri. Flygledarna i flygtrafikledningstornet utlöser då haverilarm som innebär att räddningstjänst och berörda parter på flygplatsen larmas. Räddningstjänstens rutiner skiljer sig mellan haveri- och varningslarm.

Det inträffade haveriet kan ha orsakats av händelser av olika allvarlighetsgrad: exempelvis kan flygplanet stå med noshjulet utanför banan, ett flygplan kan saknas eller en flygolycka har inträffat.

Läs mer om Transportstyrelsens definition av haveri 

Go Around

Go Around är en avbruten landning. Orsaken är exempelvis att det plan som landade innan, inte har hunnit av rullbanan. Det landande flygplanet avbryter landningen, stiger och vänder om för att göra en ny landning.

Fly By

Fly By innebär att personalen i flygtrafikledningstornet gör en visuell kontroll av flygplanet som befinner sig i luften. Flygplanet flyger förbi flygtrafikledningstornet i höjd med flygledarnas positioner, så att dessa ska kunna se om exempelvis flygplanets landningsställ är utfällt.

High Speed Landing

High Speed Landing genomförs när flygplanet har problem med hydrauliken, vilket gör att flygplanet inte kan sakta in farten inför landningen. Vingens area ger planet lyftkraft. När vingklaffarna fälls, och vingens area ökar, ökar även lyftkraften och hastigheten minskar. Vid problem med hydrauliken kan inte klaffarna fällas, och farten är fortsatt hög under landningen.

Flygplan kan landa i hög fart, däremot kan det upplevas som obehagligt för resenärerna ombord eftersom landningen blir "hård".