På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Flygplatsens roll i regionen

Stockholm Arlanda Airport står för effektiva kommunikationer – framför allt via flyget, men även genom goda marktransporter till och från flygplatsen. Därmed underlättas utbyten av idéer, varor och tjänster – en förutsättning för Sveriges och regionens ekonomi och välfärd. Men vilken roll och betydelse har flygplatsen mer konkret?

Stockholm Arlanda Airport ligger vid hjärtat av Skandinavien. Internationellt är flygplatsen ett nav för trafik till och från Skandinavien och Östersjöområdet. I detta område finns just nu det starkaste linjenätet på Arlanda, med totalt 180 olika destinationer nationellt och internationellt.

Nav för marktrafiken

I Stockholmsregionen är Arlanda ett nav även för marktrafiken, med goda vägförbindelser, busslinjer, fjärrtåg, snabbtåg (Arlanda Express) och pendeltåg. Men mycket återstår fortfarande att förbättra när det gäller kollektivtrafiken i regionen – från flera områden är bil idag det enda alternativet.

Flygplatsen ökar arbetstillfällen

På Stockholm Arlanda Airport finns omkring 600 olika företag med runt 17 000 anställda. Flygplatsen ger indirekt ytterligare 1 000 anställningar per miljon resenärer och runt 2 000 arbetstillfällen i regionen för taxiförare, dagispersonal med flera. På så sätt sysselsätts drygt 50 000 människor utöver de som arbetar på flygplatsen.

Arlanda viktig för turismen

Utländska besökare handlar, bor och äter för 60 miljarder per år i Sverige. Det är mer än bilexporten, mer än läkemedelsexporten och tio gånger mer än musikexporten. Resandet spås öka och här spelar Stockholm Arlanda Airport en viktig roll.

Det internationella resandet spås öka med 4 procent per år fram till år 2020 och Arlanda spelar en avgörande roll i att ta tillvara den potential som finns framöver - för Stockholmsregionen och Sverige.

Flygplatsens betydelse för export och näringsliv

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder, och exporten bygger på att varorna och tjänsterna säljs på plats, ute i världen, då många affärer görs genom mänskliga möten. Flyget till och från Arlanda är viktigt för företag vars anställda reser i tjänsten för att göra affärer i andra länder och i övriga Sverige. Varje år flygs dessutom varor för cirka 90 miljarder kronor ut i världen från Sverige. Exempel på varor vars export är beroende av flygfrakten är elektronik och läkemedel.

I Stockholmsregionen bor idag 25 procent av Sveriges befolkning och regionen står för mer än 30 procent av Sveriges BNP. Stockholmsregionen bidrar därmed till en större del av Sveriges BNP än någon annan region i landet. Undersökningar visar att över hälften av företagen i Stockholmsregionen anser att Arlanda är avgörande eller mycket viktig för verksamheten. Arlanda kommer dessutom på sjätte plats när företagen rankar 13 olika framgångsfaktorer.

Arlandas roll för kultur och kunskap

Flyget är även betydande för bland annat kultur- och kunskapsutbyten. Sverige är ett kunskapsrikt land, med universitet, högskolor och specialistföretag som är beroende av goda kommunikationer för utbyte av kunskap och erfarenheter med omvärlden. Ett annat exempel är idrotten. För att höra till de bästa måste man mäta sig med de bästa och kunna ta flyget till en tävling - oavsett var i världen den äger rum. De 180 destinationer som Stockholm Arlanda Airport erbjuder i Sverige, Europa och övriga världen är därför viktiga för att både tankar, ekonomi och välfärd ska växa.

Regionala samarbeten för utvecklingen framåt

Att vara en del av regionen och att arbeta för att driva utvecklingen framåt är viktigt för Arlanda. Därför ingår flygplatsen i flera olika samarbetsformer.

Läs mer om regionala samarbeten