På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Arlandas samarbeten – en förutsättning för flygplatsen

Stockholm Arlanda Airport är en integrerad del av den region som flygplatsen verkar i. Därför är det väldigt viktigt för oss att, tillsammans med samarbetspartners, arbeta för att utveckla Stockholmsregionen till det självklara valet för näringsidkare, resenärer och besökare i Skandinavien. Och därmed stärka Stockholm som ”the Capital of Scandinavia”.

Här läser du mer om olika samarbeten där Arlanda ingår, presenterade i bokstavsordning.

ABC-samarbetet

ABC-samarbetet mellan kommunerna längs med stråket Stockholm-Uppsala, där även Swedavia deltar, handlar om att planera utvecklingen i kommunerna på 30 års sikt. Här ingår bostäder, arbetsplatser, trafiklösningar och kommunikationer.

Arlanda Forum

Ett forum där lokala och regionala beslutsfattare, både tjänstemän och politiker, diskuterar hur tillgängligheten till Stockholm Arlanda Airport kan förbättras. Att öka Stockholmsregionens internationella tillgänglighet – och därmed utveckla bland annat Arlanda och Bromma flygplats – är frågor som har stor bäring på den växande Stockholmsregionens fortsatta utveckling. I Arlanda Forum ingår ett flertal aktörer utöver Swedavia; däribland Länsstyrelsen, Stockholms stad, Stockholms läns landsting, KSL, Trafikverket, Tillväxtverket, Region Uppsala och Sigtuna kommun.

Arlanda Logistic Network

Frakt och godshantering är en viktig del av Arlandas verksamhet och spelar en betydelsefull roll i Arlandaregionen. För de aktörer som arbetar inom logistiknäringen, direkt eller indirekt, finns ett etablerat nätverk. Här samarbetar aktörerna i frågor som rör tillgänglighet, miljö, utbildning och marknadsföring.

Arlandaregionen

Ett fördjupat samarbete inom den så kallade Arlandaregionen, det vill säga Sigtuna, Knivsta, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner samt Swedavia Stockholm Arlanda Airport, handlar om att utveckla regionen vad gäller trafikinfrastruktur, bostadsbyggande, näringslivsutveckling och miljöfrågor. Viktiga frågor inte bara för denna region utan även för landet som helhet.

Connect Sweden

Ett opolitiskt samarbete mellan näringslivet, offentliga organisationer, Stockholms stad, regionen, Swedavia och andra viktiga intressenter. Målet är att inom tre år etablera minst fem nya internationella direktlinjer från Stockholm Arlanda Airport till Europa, Nordamerika och Asien, och därigenom stärka Arlandas position som Skandinaviens ledande flygplats.

Mälardalsrådet

Stockholm Arlanda Airport är en del av Mälardalsrådets Infrastrukturgrupp, vars uppgift är att skapa kunskap och samordning i Mälardalsregionens infrastrukturfrågor. Målsättningen är att identifiera viktiga projekt i regionen och prioritera dessa inför kommande infrastrukturpropositioner. För att ytterligare förstärka vikten av infrastrukturfrågor deltar flygplatsen i arbetet med att ta fram de regionala utvecklingsplanerna både för Stockholm och för Uppsala.

Samarbete med grannföreningar

Stockholm Arlanda Airport träffar representanter från bullerföreningar i till exempel Upplands Väsby, Sollentuna och Rosersberg ett flertal gånger per år. Dessa möten har bland annat resulterat i en rad förslag på bullerreducerande åtgärder, av vilka flera är genomförda eller under genomförande.

Turistnäring

Stockholm Arlanda Airport är också aktivt i ett flertal marknadsföringsinitiativ för att locka resenärer till Stockholm och Mälarregionen. Flygplatsen sitter i styrelsen i Destination Sigtuna AB.