På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Samhällsekonomisk vinst med ny direktlinje

Nedanstående uppgifter är en sammanfattning av en samhällsekonomisk kalkyl för vilka effekter en interkontinental direktlinje med flyg får. Observera - i kalkylen visas endast effekterna för svenska medborgare.

Direkta effekter

  • En direktlinje mellan Stockholm och Atlanta beräknas ge en samhällsekonomisk intäkt på cirka 7 miljoner kronor per år genom tidsvinster för passagerarna.
  • En direktlinje innebär minskad miljöbelastning eftersom mellanlandningarna försvinner. Det innebär samtidigt en viss ökad miljöbelastning. Detta beror på att en direktlinje, som är mer attraktiv och bekväm för resenärerna, skapar större efterfrågan vilket resulterar i fler avgångar. Nettot är en samhällsekonomisk kostnad på cirka 3 miljoner kronor per år.
  • De direkta effekterna uppgår därmed till en samhällsekonomisk vinst på nästan 4 miljoner kronor per år.

Indirekta effekter

  • Den mest betydande indirekta effekten är sannolikt ett förändrat antal kunder för besöksnäringen. Kalkylen visar att de inkommande resenärernas utgifter i Sverige blir större än det "utgiftsläckage" som de utresande svenskarna ger upphov till.
  • Ökningen av inresande resenärers utgifter för svensk produktion beräknas uppgå till cirka 10 miljoner kronor per år.