På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Världsledande klimatarbete på Arlanda

På Stockholm Arlanda Airport arbetar cirka 17 500 personer i omkring 600 olika företag. Flygplatsen kan liknas med en mindre stad. Miljöfrågor har sedan länge varit prioriterade och flygplatsen arbetar inom flera olika områden för att minska sin miljöpåverkan. Minskade koldioxidutsläpp är ett av områdena som står i fokus.

Världsledande klimatarbete på Arlanda

Arlandas klimatarbete är idag certifierat på högsta nivån i ett europeiskt program som graderar hur flygplatser arbetar med att minska sin klimatpåverkan.

Samtidigt som biobränslen ersätter fossila bränslen i flygplatsens byggnader och fordon pågår ständiga energieffektiviseringar. Flygplatsen genomför dessutom åtgärder för att så få som möjligt ska störas av flygbuller, vatten som rinner från flygplatsens banor renas, glykol som används för att avisa flygplanen innan start samlas upp och allt avfall sorteras och återvinns.