På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

På Arlanda används energi som produceras utan nettoutsläpp av koldioxid

Flygplatsen använder lika mycket energi som en svensk småstad. Idag produceras i stort sett all värme, el och kyla som flygplatsen använder från förnybara källor som inte ger något nettoutsläpp av koldioxid. En viktig del i flygplatsens energiarbete är självklart att ständigt arbeta med energieffektiviseringar och därmed minska både miljöpåverkan och kostnader.

Förnybar energi

Byggnaderna på Arlanda värms med fjärrvärme producerad av biobränsle. Swedavia köper dessutom in gröna elcertifikat motsvarande all elanvändning på flygplatsen. Certifikaten garanterar elproduktion från enbart förnybara källor, det vill säga från vind, sol, vatten och biobränslen.

Sommaren 2009 invigde dessutom Arlanda världens största energilager – en så kallad akvifär – som finns i Brunkebergsåsen vid flygplatsen. Med akvifären kyls respektive värms flygplatsen energieffektivt och utan klimatpåverkan under sommar respektive vinter.

Läs mer om akvifären här.

Energibesparande åtgärder

Under perioden 2005-2012 minskades Swedavias energianvändning på Arlanda med cirka en tredjedel. Bland annat har snålare och bättre styrd belysning inomhus och utomhus bidragit till betydande minskningar. Hittills har 10 000 energisnåla LED-dioder ersatt vanliga lampor på flygplatsen. Det har minskat elanvändningen med lika mycket som används i 140 eluppvärmda villor.

Andra exempel som genomförts är värmeåtervinning i terminalerna, effektivare ventilation och varvtalsreglerade elmotorer.

Akvifären, som lagrar och återanvänder kyla och värme, kan spara lika mycket energi som behovet i 2000 villor.

Arlanda Energi belönat med Stora Energipriset

Swedavia Arlanda har jobbat målmedvetet med energifrågan i flera år och 2009 belönades flygplatsen med Stora energipriset för sin affärsmodell, med vilken man tagit ett helhetsgrepp om flygplatsens energifrågor. Stora energipriset delas ut av teknikkonsulten Sweco. Priset går till tekniska idéer och innovationer som testats i verkliga livet och som visat sig spara energi.