På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Världsledande klimatarbete på Arlanda – målet är nollutsläpp av koldioxid år 2020

Klimatfrågan har länge varit prioriterad för Stockholm Arlanda Airport och satsningar på klimatsmarta lösningar har gett resultat. Sedan 2009 är Arlandas arbete med att minska koldioxidutsläppen godkänt på högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatarbete. Målet är att ha nollutsläpp av koldioxid från den egna verksamheten 2020.

Swedavia, som äger och driver Arlanda, har de senaste sju åren mer än halverat sina utsläpp av fossil koldioxid på flygplatsen. Flygplatsens byggnader värms med fjärrvärme från biobränsle och all el som köps in är producerad från förnybara källor, som biobränsle, sol, vind och vatten. Dessutom byts flygplatsens fordon successivt ut till miljöfordon.

Ett viktigt mål för flygplatsen är också att tillsammans med andra minska koldioxidutsläppen från marktransporter till och från Arlanda - att göra det smidigare och enklare att resa med tåg eller buss. Självklart samarbetar också flygplatsen med flygbolagen för att minska klimatpåverkan från flygtrafiken.