På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Världsledande klimatarbete på Arlanda – målet är nollutsläpp av koldioxid år 2020

Klimatfrågan har länge varit prioriterad för Stockholm Arlanda Airport och satsningar på klimatsmarta lösningar har gett resultat. Sedan 2009 är Arlandas arbete med att minska koldioxidutsläppen godkänt på högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatarbete. Målet är att ha nollutsläpp av koldioxid från den egna verksamheten 2020.

Swedavia, som äger och driver Arlanda, har de senaste sju åren mer än halverat sina utsläpp av fossil koldioxid på flygplatsen. Flygplatsens byggnader värms med fjärrvärme från biobränsle och all el som köps in är producerad från förnybara källor, som biobränsle, sol, vind och vatten. Dessutom byts flygplatsens fordon successivt ut till miljöfordon.

Ett viktigt mål för flygplatsen är också att tillsammans med andra minska koldioxidutsläppen från marktransporter till och från Arlanda - att göra det smidigare och enklare att resa med tåg eller buss. Självklart samarbetar också flygplatsen med flygbolagen för att minska klimatpåverkan från flygtrafiken.

Utsläppstak för koldioxid unikt för Arlanda i världen

Stockholm Arlanda Airport är den enda flygplatsen i världen som har ett utsläppstak för koldioxid i sitt miljötillstånd. Villkoret innebär att utsläppen från startande och landande flygplan, vägtrafiken till och från flygplatsen, intern fordonstrafik och uppvärmning av byggnader inte får vara högre än de var 1990.

Jämfört med år 1990 så reser idag fler passagerare med färre plan från Arlanda. Antalet flygresenärer på Arlanda har ökat med cirka 35 procent. Samtidigt har flygtrafikens utsläpp minskat men vägtrafikens koldioxidutsläpp ökat.

Utsläppen från uppvärmning och från den interna fordonstrafiken på flygplatsen har minskat med 75 procent sedan 1990. Vägtrafiken svarar idag för mer än hälften av utsläppen inom utsläppstaket.