På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljötillstånd

I och med Högsta domstolens fastställande av Mark- och miljööverdomstolens dom den 25 maj 2015 har Stockholm Arlanda Airport fått ett nytt miljötillstånd. Swedavia har tagit fram ett nytt kontrollprogram för att följa upp de nya miljövillkoren. Det nya tillståndet togs i bruk årsskiftet 2015/2016.

De nya miljövillkoren medger bland annat att dagens inflygningar i högtrafik till Bana 3 kan fortsätta även efter 1 januari 2018. Inflygningsprocedurer som undviker Upplands Väsby tätort ska dock användas när så är möjligt, utan att det påverkar flygplatsens kapacitet och med hänsyn tagen till regelverk, flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och väderleksförhållanden.

Swedavia lämnade den 2 maj 2011 in en ansökan till mark- och miljödomstolen om ett nytt miljötillstånd för hela verksamheten på Stockholm Arlanda Airport. Arlandas miljötillstånd från 1991 var för gammalt och byggde på förhållanden som rådde för mer än tjugo år sedan. Det har framförallt varit två villkor i Arlandas miljötillstånd från början av 1990-talet som skapat problem. Det ena var att kurvade inflygningar ska tillämpas i högtrafik. Idag vet vi att tekniken inte kommer att vara tillgänglig i högtrafik på länge än. Konsekvensen skulle ha blivit att Arlanda tvingats reducera kapaciteten på bana 3 kraftigt, den bana som behövs just när det är mycket flygtrafik till och från Stockholm.

Det andra villkoret handlade om Arlandas unika utsläppstak som bland annat inkluderade biltrafiken. Mark- och miljödomstolen gav dock i sin dom år 2013 Swedavia möjlighet att arbeta mer ändamålsenligt med utsläpp genom att det tidigare så kallade utsläppstaket för koldioxid ersattes med en handlingsplan. Detta har fastställts i Högsta domstolen och handlingsplanen ska nu implementeras i Arlandas kontrollprogram.