På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Naturvård

  • Spela film
  • Spela film
  • Spela film

Flyg, kultur och natur lever sida vid sida kring Stockholm Arlanda Airport.

Inom flygplatsområdet förekommer många växt- och djurarter som är sällsynta, även ur ett europeiskt perspektiv. Flygplatsens omgivningar är också en intressant kulturbygd med byggnader från 1700-talet, runstenar och gravfält från järnåldern.

Betesmarken vid Lejden, öster om flygplatsen, är exempel på ett område med nationellt bevarandevärde. Ängarna vid Lejden har betats sedan järnåldern och idag har floran inslag av flera rödlistade arter. Fältgentiana och finnögontröst är två starkt hotade arter som finns vid Lejden.

Sedan 2009 är Lejden ett naturvårdsområde, skapat av Swedavia i samarbete med arrendatorn, Sigtuna kommun, länsstyrelsen och Världsnaturfonden.

Inventeringsrapport Lejden 2012 - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Naturinventering  - pdf, 92 Kb (nytt fönster)
Inventering Finnögontröst - pdf, 3 Mb (nytt fönster)
Vad flyger på Arlanda? - pdf, 99 Kb (nytt fönster)
Svampinventering Åsbarrskogar - pdf, 75 Kb (nytt fönster)