På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Hantering av avfall på Stockholm Arlanda Airport

På Stockholm Arlanda Airport källsorteras allt avfall. Endast cirka 1 procent av den totala mängden går till deponi.

De flesta företag som finns på Arlanda deltar i ett övergripande källsorteringssystem och kan sortera sitt avfall i mer än tio olika fraktioner. En stor del av allt avfall som uppstår är en resurs som går att återanvända, återvinna eller förbränna (för att alstra energi). Farligt avfall hanteras separat, så att de skadliga ämnena inte sprids.

Mål att mer ska gå till återvinning

På Arlanda läggs endast några få procent av det sorterade avfallet på deponi. Målet är att fortsätta hålla den siffran låg. En annan målsättning är att en större del av det sorterade avfallet ska gå till materialåtervinning istället för att förbrännas.