På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Buller

Flygbuller uppstår bland annat när flygplan startar och landar. Ett faktum som är svårt att komma ifrån. Men, en hel del görs för att minska bullret så långt det går. Exempel på detta är gröna inflygningar, anpassade flygvägar och lägre startavgifter för tystare plan.

Bullret på marken blir högst vid start eftersom motorpådraget då är högt. Landningar däremot, kräver inte något starkt motorpådrag, men skapar ändå höga bullernivåer på marken just under den sista delen av inflygningen, eftersom den sker på låg höjd. Arlanda arbetar på flera sätt för att minska flygplansbullret och för att så få som möjligt ska störas.

Lägre kostnader för flygplan som bullrar mindre

Ett större internationellt arbete pågår för att minska flygbullret. Till exempel får inte längre de mest bullriga planen trafikera flygplatser inom EU. Detta arbete har gjort att flygbolagen bytt ut de plan som bullrar mest eller bytt motorer.

På Arlanda betalar dessutom flygbolagen med moderna, tystare flygplanstyper lägre avgifter än de med äldre och bullriga. Sverige och Schweiz var först i världen med att införa detta, men övriga länder inom EU väntas följa efter.

Öppen dialog och ökat miljömedvetande

Förutom bullerbegränsande åtgärder genomförs också mätningar och provflygningar samt program för flygledare och piloter för att ytterligare höja miljömedvetandet. En öppen dialog med Arlandas grannar är också en viktig del av arbetet och flygplatsen strävar efter att lägga flygvägarna så att bullret stör så lite och så få som möjligt. De bostäder som ligger mest utsatt bullerisoleras.