På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Kemikalier

De flesta kemikalier som används på Arlanda är färger, lim, rengöringsmedel och andra vanliga produkter. Men för att driva en flygplats krävs också vissa kemikalier som är mer unika.

En av dem är flygfotogen (flygplansbränsle), som är den kemikalie som hanteras i störst mängd på flygplatsen. På vintern går det också åt kemikalier för att hålla flygplan och banor isfria. Propylenglykol, blandat med varmt vatten, används för att avisa flygplanen och kaliumformiat för att halkbekämpa banorna.

Flygbränsle

Varje år hanteras drygt 600 000 kubikmeter flygfotogen, eller Jet A1 som bränslet heter, på Arlanda. Ibland kan det lukta obehagligt på flygplatser i samband med hanteringen av flygfotogen. Det ämne som luktar är samma svavelförening som ställer till luktproblem vid massatillverkning. Även om föreningen luktar intensivt är den ofarlig i de halter som finns på Arlanda.

Fakta om flygfotogen

Arlandas flygbränsledepå ligger strax intill flygplatsen och rymmer cirka 20 miljoner liter flygfotogen. Från depån leder ett rörledningssystem, den så kallade hydrantledningen, in under flygplatsen. På hydrantledningen sitter det sedan anslutningsventiler i brunnar vid de flesta uppställningsplatserna för flygplanen. Detta gör att det i regel inte behöver vara några tankbilar i närheten av flygplanen. Utsläpp vid förbränning av flygfotogen är desamma som vid förbränning av andra fossila bränslen.

Fakta om övrigt flygbränsle

Förutom flygfotogen hanteras också en mindre mängd flygbensin, Avgas 100-LL, som framför allt används till små propellerplan. Årligen hanteras också närmare 3 000 kubikmeter bensin, diesel och eldningsolja, som bränsle till markfordon och reservkraftsaggregat.