På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Fakta om lokala utsläpp till luft

Halten av luftföroreningar vid Arlanda motsvarar de nivåer som finns i en medelstor svensk tätort. Sedan 1994 har mätningar gjorts av luftföroreningar vid Arlanda och resultaten visar bland annat:

  • Mätningar av mängden svavel och kväve (som bidrar till försurning) i nederbörden visar att mängden inte är större per ytenhet vid Arlanda än i Stockholms län i genomsnitt.
  • Vid undersökning av skog syns att tallar och granar vid Arlanda tappar barr i ungefär samma omfattning som träden i Stockholms län i genomsnitt.
  • Halterna av föroreningar är högst vid terminalerna och vägarna där det är mest fordonstrafik.


Hur dessa luftföroreningar sprids beror på flera saker bland annat vindriktning, vindhastighet och temperatur. Det är därför svårt att svara på hur stor andel av utsläppen som drabbar olika områden.