På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljötillstånd

Måndagen den 2 maj 2011 lämnade Swedavia in en ansökan till mark- och miljödomstolen om ett nytt miljötillstånd för hela verksamheten på Stockholm Arlanda Airport.

För ett glesbefolkat land i norra Europa är snabba kommunikationer till resten av världen ett måste. Det är därför viktigt att Stockholm och Sverige har en stor flygplats med flyglinjer som underlättar snabba resor över långa avstånd. Ett nytt miljötillstånd behövs för att stärka landets konkurrenskraft. Det är inte en fråga som bara berör Swedavia och Arlanda, utan alla som har ett intresse i att det går bra för Sverige.

Arlandas nuvarande miljötillstånd är föråldrat och bygger på förhållanden som rådde för tjugo år sedan. Sedan dess har flygplanen blivit allt tystare och bränslesnålare, flyget ingår från och med år 2012 i handeln med utsläppsrätter och Swedavias flygplatser drivs alltmer miljömedvetet. Swedavia vill därför ha ett nytt regelverk som uppmuntrar aktivt miljöarbete.

Det är framförallt två villkor i det nuvarande tillståndet som skapar problem. Det ena är att kurvade inflygningar ska tillämpas från och med år 2018 enligt beslut från början av 1990-talet. Idag vet vi att tekniken inte kommer att vara tillgänglig år 2018. Konsekvensen blir att Arlanda tvingas att kraftigt reducera kapaciteten på bana tre.

Det andra handlar om Arlandas unika utsläppstak som inkluderar biltrafiken. Det är inte flyget som är orsaken till att utsläppsnivåerna ökar, utan vägtrafiken till och från flygplatsen. Arlanda har kraftigt minskat sina egna utsläpp sedan år 1990 trots att antalet resenärer ökat. Men prognoserna visar att flygplatsen redan år 2015 kommer att bli tvungen att dra ner på flygtrafiken på grund av utsläppstaket.

Swedavia vill fortsätta att vara en förebild i att utveckla flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan och vill därför att Arlanda prövas enligt de nuvarande bestämmelserna i Miljöbalken.