På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Energi

Swedavias egna nettoutsläpp av koldioxid från energi- och elanvändning på Stockholm Arlanda Airport beräknas vara noll, tack vare en rad olika åtgärder. Arlanda Energi har också vunnit Stora Energipriset för sin affärsmodell där man tagit ett helhetsgrepp om energifrågorna på flygplatsen.

På Arlanda finns cirka 16 000 anställda på olika företag som tillsammans använder ungefär lika mycket energi som en svensk småstad. I Arlandas energianvändning räknas värme, el och kyla in.

På Swedavia, som äger, driver och utvecklar flygplatsen, finns avdelningen Arlanda Energi som ansvarar för flygplatsens energianvändning. Arlanda Energi köper bland annat in och producerar energi för att sedan distribuera den till företagen på flygplatsen.

Swedavias egna utsläpp är noll

De flesta byggnaderna på Arlanda värms med fjärrvärme producerat av bio-bränsle. Swedavia köper dessutom in gröna elcertifikat motsvarande hela sin egen elförbrukning. Certifikaten garanterar elproduktion från enbart förnybara källor, det vill säga från vind, sol, vatten och/eller biobränslen. Swedavias nettoutsläpp av koldioxid från uppvärmning av egna byggnader samt från egen elanvändning på Arlanda anses därför idag vara noll.

Arlanda Energi belönat med Stora Energipriset

Swedavia Arlanda har jobbat målmedvetet med energifrågan i flera år och 2009 belönades flygplatsen för sin affärsmodell med Stora energipriset, med vilken man tagit ett helhetsgrepp om flygplatsens energifrågor och minskat energianvändningen med en fjärdedel på fyra år. Stora energipriset delas ut av teknikkonsulten Sweco. Priset går till tekniska idéer och innovationer som testats i verkliga livet och som visat sig spara energi.

Energibesparande åtgärder

Sommaren 2009 invigde Arlanda världens största energilager – en så kallad akvifär – i Brunkebergsåsen, för att energieffektivt kyla respektive värma flygplatsen under sommar respektive vinter. Energieffektivisering har blivit en del av kärnverksamheten och listan på genomförda förbättringar kan göras lång, bland annat har också följande genomförts:

  • Värmeåtervinning i terminalerna
  • Effektivare ventilation
  • Varvtalsreglerade elmotorer
  • Snålare och bättre styrd belysning inomhus och utomhus

Framtidens mål - All uppvärmning biobränslebaserad

Swedavia vill att även andra företags byggnader på Arlanda ska använda sig av förnybar energi. Nettoutsläppet av koldioxid från uppvärmningen av övriga byggnader på Arlanda är redan lågt - koldioxidutsläppen från uppvärmning av hela flygplatsen är 95 procent lägre idag än de var 1990. Målet är att all uppvärmning av flygplatsens byggnader ska vara biobränslebaserad. Därför påskyndas bortbyggandet av de sista oljeanläggningarna på Arlanda.