På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Akvifären - världens största energilager

Världens största energilager, det vill säga akvifären för kyl- och värmeförsörjning på Stockholm Arlanda Airport, är sedan sommaren 2009 i drift.

Stor bild med förklarande text (öppnas i nytt fönster)

Akvifären i drift

Sedan sommaren 2009 är Arlands akvifär i drift - från och med nu kommer all flygplatsens kyla, till bland annat terminalerna, från akvifären.

Under sommaren levererar akvifären kyla till Arlandas byggnader samtidigt som den lagrar värme. På vintern används den lagrade värmen i markvärmesystemet på flygplanens uppställningsplatser och förvärmer ventilationsluft i byggnader.

Billigare och mer miljöanpassad energiproduktion

Arlanda använder energi som en stad med 25 000 invånare. Ytor stora som hundra fotbollsplaner behöver kylas på sommaren och värmas på vintern. Akvifären, som ligger i den närliggande rullstensåsen Brunkebergsåsen, ska bidra till att göra energiproduktionen på Arlanda både billigare och mer miljöanpassad. Akvifären kommer att användas för kyl- och värmeförsörjning till flygplatsen.

Så här fungerar akvifären

En akvifär är som en stor grundvattenbehållare i åsen, ungefär med samma funktion som en termos. Vattnet som pumpas ur akvifären kommer att leverera kyla till flygplatsen på sommaren och värme på vintern. Kallt vatten pumpas upp ur akvifären på sommaren för att användas i flygplatsens fjärrkylnät. Det uppvärmda returvattnet pumpas sedan tillbaka under jorden och lagras till vintern då det används för att smälta snö på flygplanens uppställningsplatser och förvärma ventilationsluft.

El- och värmeanvändning minskas med 19 Gwh

Med akvifären minskas flygplatsens årliga elförbrukning med 4 GWh och fjärrvärmeförbrukningen med omkring 15 GWh, alltså totalt 19 GWh vilket motsvarar årsanvändningen av energi för 2 000 villor eller årsanvändningen på Malmö Airport.'

Dubbel miljöeffekt

Sedan 2005 använder Swedavia, tidigare LFV, på Arlanda enbart grön el och sedan 2006 enbart fjärrvärme från biobränsle. Akvifären gör att dessa volymer av grön el och fjärrvärme av biobränsle nu frigörs för andra att köpa.