På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Kollektivt resande och miljövänligare alternativ

Arlanda är redan en av landets största järnvägsstationer. Det går att resa hit med såväl fjärrtåg och lokaltåg som med snabbtåg (Arlanda Express). Det finns även många bussbolag som kör till och från Arlanda och bland de aktörer som trafikerar flygplatsen har SL, Upplands Lokaltrafik och Flygbussarna bussar som körs på förnybart bränsle.

Arlanda var också första flygplatsen i världen med att köpa in biogasbussar för busstrafiken inom flygplatsområdet och idag drivs alla nya bussar som köps in av Swedavia med förnybart bränsle. Målet är att alla flygplatsens egna bussar ska drivas på detta sätt år 2012.

Stora satsningar för kollektivt resande

För att få ännu fler att resa kollektivt görs nu stora satsningar som ska leda till:

  • Förbättrad kapacitet i järnvägsnätet.
  • Förbättrad tillgänglighet med tåg och bussar.
  • Minska miljöpåverkan av vägtransporter till Arlanda (öka andelen miljöfordon).

Miljöfordon får förmåner

Sedan 2005 har miljötaxibilar haft en egen kö, framför den vanliga taxikön utanför flygplatsens terminaler. Från och med 1 juli 2011 tillåts bara miljötaxibilar trafikera Arlanda. Miljöfordon premieras även på flygplatsens parkeringsplatser där de parkerar på de bästa platserna.

Bränsletransporter med tåg

Sedan oktober 2006 transporteras flygfotogen med järnväg från Gävle till en omlastningsstation i Brista, för att sedan pumpas till Arlandas flygbränsledepå i pipeline. Tidigare transporterades det med nästan 50 tankbilar om dygnet från oljehamnar i Stockholm till Arlanda - en betydligt mindre miljövänlig hantering.