På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljöfordon

Flygplatsen arbetar på olika sätt för att öka andelen miljöfordon alternativt fordon som drivs med förnybart bränsle på Arlanda. Målet är att Swedavias fordon ska drivas med förnybart bränsle alternativt vara klassade som miljöfordon. Detsamma gäller andra aktörers fordon som trafikerar flygplatsområdet.

Miljöfordon premieras på Stockholm Arlanda Airport

  • Sedan den 1 juli 2011 är det endast tillåtet för miljötaxi att köra på Arlanda. Att taxibolag som trafikerar Arlanda har bytt ut sina bilar mot miljöbilar ger dessutom en positiv effekt i hela regionen.
  • På Arlandas parkeringar är de bästa platserna reserverade för miljöfordon.
  • Rabatt på fordonstillstånden för andra aktörers miljöbilar på Arlanda. Fordonstillståndet krävs för att fordonet ska få användas innanför Arlandas flygplatsstaket.

Några framtida mål

  • År 2012 ska alla Swedavias fordon drivas med förnybart bränsle alternativt vara klassade som miljöfordon. Detsamma gäller andra aktörers fordon som trafikerar flygplatsområdet.  Redan idag finns det möjlighet att tanka både biogas och etanol på flygplatsen men, arbete pågår med att förbättra infrastrukturen och därmed tillgängligheten av förnybara bränslen på flygplatsen.
  • På en flygplats används dessutom olika typer av specialfordon och maskiner som drivs med diesel. Swedavia undersöker möjligheten att köpa eller producera eget biobränsle för att kunna tillhandahålla ett 100 procent förnybart och närproducerat drivmedel till de företag som verkar inom området.