På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Världsledande klimatarbete

Arlanda var den första flygplatsen som uppfyllde kraven för den högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatarbete. Bakom certifieringen som kallas Airport Carbon Accreditation står ACI, Airport Council International Europe och WSP Environmental.

Airport Carbon Accreditation följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) ”Greenhouse Gas Protocol”. I programmet finns fyra nivåer som flygplatser kan certifieras enligt. 2009 blev Arlanda, som första flygplats i världen, godkänd efter den högsta nivån - nivå 3+. Flygplatsen har sedan dess fortsatt minska koldioxidutsläppen och 2011 är det tredje året i rad som Arlanda behåller sin certifiering på högsta nivå.

Samtliga krav måste uppfyllas för att nå högsta nivån

Den högsta nivån kräver att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten. När en flygplats uppfyllt kraven för högsta nivån innebär det att alla andra steg på skalan också är uppfyllda. De fyra nivåerna där Arlanda uppfyller kraven är:

  • Nivå 1 (Mapping): kräver att flygplatsen ska redovisa koldioxidutsläpp som flygplatsen har kontroll över men också de utsläppskällor som flygplatsen kan påverka. Samtliga utsläppskällor verifieras sedan enligt ISO 14064 (Greenhouse Gas Accounting) av en oberoende revisor.
  • Nivå 2 (Reduction): kräver dessutom att flygplatsen ska bevisa en effektiv koldioxidhantering och påvisa utsläppsminskningar. Arlanda har från 2005 till 2010 minskat sina utsläpp med cirka 25 procent genom bland annat en rad energieffektiviseringar och övergång till förnyelsebara bränslen.
  • Nivå 3 (Optimisation): kräver utöver ”mapping” och ”reduction” att flygplatsen engagerar andra företag som agerar på flygplatsen, såsom flygbolag, cateringföretag och kollektivtrafikbolag som arbetar på flygplatsen och att flygplatsen visar hur arbetet kommuniceras.
  • Nivå 3+ (Neutrality): utöver nivå 1-3 krävs att flygplatsen kompenserar för de utsläpp som ännu inte kunnat minskas på egen hand genom att investera i projekt i utvecklingsländer som binder motsvarande mängd koldioxid.