På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Historisk satsning på Arlanda

2014-01-16, kl. 09:00

Swedavia har fastställt inriktningen för Stockholm Arlanda Airports fortsatta utveckling för de närmaste 30 åren. Den framtagna utvecklingsplanen innehåller åtgärder för att öka kapaciteten, effektiviteten och upplevelsen på flygplatsen. Fullt genomförd innebär utvecklingsplanen investeringar på 13 miljarder kronor.

Invigningen av nya Terminal 2 i april 2013 var det första steget i utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport. För att långsiktigt säkra Sveriges internationella tillgänglighet har Swedavia nu också fattat ett inriktningsbeslut om den fortsatta utvecklingen av flygplatsen, som kommer att ske i takt med trafiktillväxten vid flygplatsen.

– Stockholm Arlanda Airport har en avgörande roll för Sveriges möjligheter till nationella och internationella utbyten. Med denna satsning stärker vi inte bara flygplatsens konkurrenskraft utan också förutsättningarna för fortsatt tillväxt i Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

De senaste tre åren har Arlanda haft rekordökningar i resenärstillväxt och 2013 reste nära 21 miljoner via flygplatsen. Bara under det året motsvarade ökningen över en miljon resenärer. År 2040 beräknas antalet ha stigit till närmare 35 miljoner, vilket motsvarar en ökning på i genomsnitt drygt 2 procent per år.

Utvecklingsplanen är uppdelad i etapper där den första sträcker sig över en tioårsperiod. Den berör i första hand Terminal 5 eftersom resenärsökningen är störst där. Konkret omfattar utvecklingsplanen bland annat en ny pir i Terminal 5 som dimensioneras för att hantera större flygplan för långdistansdestinationer, utbyggd säkerhetskontroll och nya kommersiella ytor, terminalnära parkeringsplatser samt ett helt nytt miljöanpassat driftområde. Totalt under perioden 2014-2043 uppskattas investeringarna för terminalutvecklingen bli dryga 13 miljarder kronor, varav knappt 7 miljarder avser den första etappen.

– Att bygga långsiktigt hållbara lösningar ska genomsyra framtidens Arlanda, det stärker vår attraktionskraft och är dessutom viktigt då området kring flygplatsen kommer sysselsätta uppskattningsvis 50 000 personer i slutet av perioden, säger Kjell-Åke Westin.

I tillägg till utvecklingen vid Arlanda kommer också flygplatsens omgivning att förändras. Här har invigningen av Clarion Hotel Arlanda Airport i december 2012 inneburit startskottet för de nya och moderna kontorsfastigheter som kommer att växa fram i anslutning till flygplatsen och skapa en levande stadsmiljö. Nästa steg i denna utvecklingsfas är etableringen av Sky City Office One, den kontorsbyggnad motsvarande 15 000 kvadratmeter som planeras närmast själva flygplatsen.

Illustration: DinellJohansson