På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Nytt rekordår för Stockholm Arlanda Airport

2012-01-05, kl. 12:30

Aldrig tidigare har så många resenärer rest via Stockholm Arlanda Airport. Under 2011 nådde antalet resenärer för första gången över 19 miljoner. Det tidigare rekordåret var 2000 och en stor del av förklaringen till att rekordet nu överträffas är de allt fler utländska besökarna som kommer till Sverige.

Stockholm Arlanda Airport betydelse för Sverige växer. Under 2011 anlände eller avreste 19,1 miljoner resenärer vid flygplatsen. Jämfört med det gamla rekordåret 2000 har stora förändringar skett. Idag består flygtrafiken i långt större utsträckning av utrikes förbindelser och den största tillväxten av resenärer sker i form av utländska besökare som besöker Sverige.

- Arlanda är Sveriges länk gentemot omvärlden. Genom oss skapas möten mellan kulturer, affärskontakter och människor. Naturligtvis är det viktigt för hela Sverige att förutsättningarna för denna utveckling fortsätter att vara goda, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Den totala ökningen sedan år 2000 är 800 000 årsresenärer. Bakom siffran ligger en ökad utrikes trafik motsvarande 2,8 miljoner resenärer, medan inrikes minskade med 2 miljoner. En miljon av dessa inrikesresenärer har flyttat till Bromma, netto har därmed inrikesresandet till och från Stockholms flygplatser minskat med 14 procent. Av utrikesresandet består 2,6 miljoner av utländska besökare som kommer till Sverige. Orsaken till utvecklingen anses bestå av bland annat kraftfullt ökad besöksnäring, ett ökat internationaliserat affärsklimat samt en stark utveckling av svensk ekonomi vilket stärkt mälardalsregionens position inom Skandinavien.

Samtidigt som antalet resenärer blivit allt fler har antalet flygplan som startar och landar minskat från 279 000 till 179 000. I genomsnitt har därför antalet resenärer per flygplan ökat från 65 till 97 personer varpå utsläpp av framförallt koldioxid per resenär minskat.

Fakta:

  • Sedan 2000 har antalet årsresenärer ökat med 800 000 resenärer.
  • Utrikes har ökat med 2,8 miljoner resenärer och inrikes minskat med 2 miljoner resenärer.
  • Av utrikes resenärer är 2,6 miljoner kopplade till ökat antal besökare.
  • Andelen utrikes resenärer har under perioden ökat från 63 till 75 procent.
  • Andelen ej bosatta i Sverige på en utrikes flygning har under perioden ökat från 32 till 44 procent.
  • Antalet flygrörelser har blivit 30 procent färre, från 279 000 till 197 000.
  • Antalet resenärer per flygrörelse har ökat från 65 till 97 i genomsnitt.
  • Avseende destinationer har framförallt tyska destinationer utvecklats positivt; Frankfurt, Munchen och Berlin uppvisar samtliga stora ökningar.
  • Därutöver har destinationerna Barcelona, Antalaya samt Istanbul mångdubblat antalet resenärer. Bangkok och Wien är fler framgångsrika exempel med fördubblat antal resenärer.
  • Den 1:a april 2012 är det 50 år sedan Arlanda formellt invigdes.