Tävlingsregler och villkor - Finnair

1. KVALIFIKATIONER FÖR ATT DELTA 

Alla personer som har fyllt 18 år får delta i tävlingen. Arrangörens medarbetare eller medarbetare på de bolag och organisationer som har haft med tävlingen att göra eller deras familjemedlemmar får dock inte delta i tävlingen. Arrangören har rätt att utesluta sådana deltagare som har för avsikt att missbruka tävlingen för att ändra resultat eller sannolikheter.

2. DELTAGANDE

Deltagandet är frivilligt och kräver inte att man köper en produkt eller tjänst.

3. DRAGNING AV VINNARE OCH VINST  

Totalt utses tre (3) vinnare i tävlingen. Vinnarna får en (1) tur och retur Finnair-flygresa för två (2) personer i ekonomiklass till någon utav följande destinationer: Los Angeles, New York, Miami, Bangkok eller Phuket.

4. INLÖSEN AV VINSTEN  

Vinnaren underrättas om vinsten och hur den kan lösas in via Arrangören, med vinnarens samtycke, rätt att publicera vinnarens förnamn i det ursprungliga tävlingsinlägget. Vinsten är personlig och kan inte överföras till någon annan. Vinsterna skickas till vinnarna per e-post. Om ett vinstmeddelande eller vinsten inte kan skickas till vinnaren på grund av orsaker som är oberoende av Arrangören är Arrangören inte skyldig att leverera priset eller motsvarande ersättning till vinnaren.

Om vinnaren inte kan nås inom fjorton (14) dagar från vinstdatum har Arrangören rätt att dra en ny vinnare. Vinsten i tävlingen kan inte omvandlas till pengar eller bytas mot någon annan produkt eller destination.  Vinnaren ansvarar själv för alla nödvändiga resedokument samt dess kostnader.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Arrangören behandlar deltagarnas personuppgifter för att genomföra tävlingen och överlämna vinsterna. Genom att svara på webbformuläret ger deltagaren sitt samtycke till behandling av dessa uppgifter för ovanstående syften. Arrangören begär separat samtycke av vinnarna att publicera förnamn i det ursprungliga tävlingsinlägget.

Mer information om behandling av personuppgifter och den registrerades rättigheter finns i Finnair Abp:s dataskyddspolicy.

6. RÄTTIGHETER OCH ARRANGÖRENS ANSVAR  

Rättigheterna till material i tävlingen och relaterade immateriella rättigheter tillhör Arrangören. 

Vinnaren friskriver Arrangören från allt ansvar och eventuell skada som orsakas eller påstås ha orsakats av deltagande i tävlingen eller mottagande eller användning av vinsten.

Arrangören ansvarar inte för eventuella indirekta eller direkta skador eller utgifter som orsakas eller påstås ha orsakats av deltagande i tävlingen. Arrangören ansvarar inte för problem som beror på informationstekniska orsaker eller hinder att delta i tävlingen eller ta emot vinsten.

7. ÄNDRING AV REGLER OCH VILLKOR, ÖVRIGA VILLKOR 

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna.

Arrangören meddelar om tävlingen på den här sidan om vi tvingas göra ändringar i tävlingen, dess vinster, tidsperiod, tillgänglighet eller andra delar som påverkar tävlingens utförande. Arrangören förbehåller sig rätten att göra sådana ändringar i tävlingen och reglerna som inte påverkar deltagaren väsentligt.